Pedagogisk utveckling

Fortbildningsdag med utökat kollegium på Hagaberg

Ett sextiotal deltagare från hela landet mötte upp när Folkhögskolornas Serviceorganisation (FSO) bjöd in till fortbildningsdag om digitalisering och lärplattformar på Hagabergs folkhögskola. Av kollegorna – pedagoger, teknikansvariga och ledningspersoner – var dryga 40 % män, en ovanligt hög andel. Många folkhögskolor står inför att skifta ut – eller har redan…

Läs mer

re:published – Kompetent nätdialog – tankar länkade i digitala samtal

re:published är en satsning från re:flex där vi återpublicerar material från förr. Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL, var en myndighet som bland annat gav ut en nätidskrift, Nät och bildning, under åren 2005 – 2008. Här återpublicerar re:flex del av artikeln Kompetent nätdialog ur Nät och bildning. Artikeln är…