Om re:flex

Nättidningen re:flex – ändrade förhållanden gäller!

Nättidningen re:flex har sedan sommaren 2017 dragit ner sin verksamhet och tidningen publicerar inte längre artiklar i den omfattning som tidigare var fallet. Material i tidningen kommer att finnas tillgängligt för någon tid framåt på denna adress.

Frågor och funderingar kan ställas till:

Lars-Göran Karlsson
Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO)