Omvärld

Påverkar det digitala skrivandet vårt sätt att tänka och lära?

Håkan Fleischer, verksam som lärare och forskare vid Linnéuniversitet, ger oss här intressanta aspekter på vad som händer vi skriver digitalt och för hand. Det är näst intill omöjligt att tala om skola utan att ta avstamp i skriftspråk. Det tycks nämligen vara precis där det börjar. I området kring…

Läs mer

Wikipedia – världens största samarbete

Sara Mörtsell är utbildningsansvarig på Wikimedia Sverige och har skrivit två artiklar för oss på Re:flex där hon visar kopplingen mellan folkbildning och Wikipedia. Här kommer den andra: Wikipedias folkbildande tanke har sin grund i ett förhållningssätt som säger att “ALLA” har kunskaper. Dessutom att alla ska ha tillgång till…