Pedagogisk utveckling

Övertydlig och generös – företagare på distans

Johanna Wistrand är välkänd och uppskattad författarcoach, spökskrivare, lektör, kursledare och inspiratör. Elisabet Norin, från re:flexredaktionen, har pratat med henne om det flexibla arbetet, som hon driver via egen firma. Johanna Wistrand är bosatt i Göteborg. Hennes kursdeltagare och klienter är däremot från hela landet och ibland även bosatta utomlands….


Lars Forsmark om det flexibla lärandet

Lars Forsmark är rektor på Västerås folkhögskola. Han berättar nedan hur han ser på det flexibla lärandet. Varför ska man hålla på med flexibelt lärande över huvud taget – från en skolledares synvinkel? -Folkbildningen är till för alla. Man når deltagare med flexibelt lärande som inte kan ta sig till…


Hur är det att vara distansdeltagare på folkhögskola?

Re:flex har intervjuat Stefan Johansson – som är deltagare på Västerås folkhögskolas allmänna kurs på distans sedan snart två år tillbaka – om folkbildningens flexibla lärande. Stefan har också läst komvuxkurser på distans och en distanskurs på ett utbildningsföretag. Kan du jämföra dina erfarenheter från olika flexibla studieformer? – Det…