Syntolken beskriver världen live och via appar

En syntolk förmedlar det som inte framgår av repliker och andra ljud. Ofta innebär det att i en film beskriva ansiktsuttryck och detaljer för en person som ser dåligt eller inte ser alls. Seende personer som har dyslexi eller svårt att förstå samband kan också ha nytta av syntolkning när…

Läs mer

”Learning goes on in the head. Technology is a medium.”

Höstens EdTech-arrangemang i Stockholm var en dag med utveckling och lärande i fokus, arrangerad för andra året i rad. Syftet är att bjuda in till samtal om lärande och utveckling, givetvis med digital utveckling i fokus. I den pedagogiska världen har vi pratat om livslångt lärande i decennier nu, liksom…