re:flex i malpåse

Nättidningen re:flex har beslutats läggas ner. Det stora antalet artiklar som fortfarande har viss aktualitet och relevans har dock gjort att vi inte helt har stängt re:flex – den håller fortfarande öppet för läsning, men inläggning av nya artiklar kommer inte att förekomma utan i något enstaka fall som nu har skett under hösten. Vi kommer under våren att på Folkbildningsnätet arkivera re:flex och där spara en kopia av det senaste numret.

För Folkbildningsnätet

Lars-Göran Karlsson
Webbredaktör FSO
lars-goran.karlsson@folkbildning.net