Fortbildning


Hållbar workspace

I början av februari anordnade Folkbildningsnätet och FSO en Workspace med temat ”Hållbar utveckling”. Detta workspace riktade sig alltså till de som ville utveckla digitala verktyg och digitalt lärande för hållbarhetsfrågor. Ett stort antal folkbildare samlades för att arbeta med olika former av material. Bland de digitala material som framtogs under…