Nyhet – Streamade böcker för studerande med läsnedsättningar

Hörlurar"Headphones" CC BY-SA 2.0 by Tal Atlas on Flickr

Som lärare på folkhögskola möter vi ofta människor som har läsnedsättningar. Legimus från Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM) är då ett bra hjälpmedel om ni behöver få en tryckt bok anpassad på något sätt för att kursdeltagare ska kunna läsa. En anpassad bok kan exempelvis vara en bok i punktskrift eller en talbok som den studerande får låna.
Nu lanserar MTM möjligheten att streama talböcker direkt i webbläsaren istället för att ladda ned. Via uppkoppling och inloggning kan den studerande komma åt den nya versionen, som är en Beta, det vill säga en första lansering som man jobbar vidare med för att förbättra. OBS – att det är din deltagare som själv måste skaffa konto – hjälp gärna till första gången.

Exempel på läsnedsättningar kan vara:

• synskada
• rörelsehinder
• utvecklingsstörning
• läs- och skrivsvårigheter
• hörselskada (för hörselträning)
• tillfällig nedsättning på grund av sjukdom eller skada
• alla kognitiva funktionsnedsättningar som afasi, ADHD, språkstörning, hjärnskador, med flera

Läs mera om Legimus här!

Kommentera "Nyhet – Streamade böcker för studerande med läsnedsättningar"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*