Handfast handbok om det flippade klassrummet

En Ipad med en video"Flipped Instructrion" CC BY-NC 2.0 by Jen Hegna on Flickr

Lars-Göran Karlsson recenserar ”Flipped Classroom – det omvända arbetssättet” av Daniel Barker.


Att prata om att ”flippa klassrummet” har varit på tapeten i några år nu och några har också provat. ”Flipped Classroom” som den engelska termen lyder är också flitigt använd, därav anglicismen ”flippa klassrummet”. Vad betyder det då? Jo, läraren vänder på sitt arbetssätt. I stället för att stå framför klassen och hålla en föreläsning spelar läraren in den på video och skickar ut den till deltagarna att titta på innan man träffas fysiskt. I mina pedagogiska kretsar är detta tolkningen av flippat klassrum – inte att deltagarna förbereder sig i största allmänhet, genom att till exempel ta med studiematerial till lektionen.

Den utgångspunkten har också Daniel Barker, gymnasielärare i NO-ämnena, i sin handbok ”Flipped Classroom – det omvända arbetssättet”. Att deltagare och lärare har en relation till varandra underlättar tittandet – lärarens inspelningar anpassas till sammanhanget.

Samtidigt delar allt fler lärare med sig av sina flippade inspelningar via nätet. Det gör att det ofta går att hitta och visa färdiga klipp med det man tänkt introducera – fast med en annan lärare. Att samarbeta – eller låna – kan vara en lösning, förberedelser och inspelning är tidsödande.

Daniel Barkers bok är från 2013 men fungerar bra idag också. Det är en utmärkt handbok med många praktiska tips och råd. Behöver du övertyga dig själv utöver en allmän nyfikenhet hittar du argumenten här. Barker undervisar i matte och fysik och kanske är det tacksamma ämnen att filma föreläsningar i. Mycket kan visas i form av att skrivna ekvationslösningar eller visas som experiment och som de studerande sedan jobbar vidare med på lektionstid. Det är kanske svårare att flippa historiska händelser eller samhällsproblem? Men i en filmad föreläsning kan en PowerPoint vävas in lika väl som i klassrummet.

Är det inte svårt att filma sig själv? Övning ger färdighet. Tar det inte mycket tid? Jo, i början, men filmerna kan återanvändas och tidsbesparingar görs i andra delar. Att hjälpas åt i lärarlaget kan också vara en idé.

Vad händer om deltagarna inte tittat på videon som förberedelse? Ja, det är den springande punkten. Om halva klassen inte sett den när man träffas så förstör det upplägget. Daniel Barker ger många goda råd och tips – han har stått i samma situation och har hittat lösningar. Att testa flippat klassrum tillsammans med klassen först bäddar för att det blir en metod som alla accepterar. Barker tar också upp det han kallar ”aktivt” tittande; eleverna aktiveras genom frågor kopplade till innehållet i filmen.

Fallgropar, teknik, bakomliggande pedagogiska tankar och framför allt vinsterna du som pedagog kan göra med flippat klassrum: allt du behöver veta finns i Daniel Barkers konkreta och innehållsrika bok.

/Lars-Göran Karlsson

Länk till tidigare Re:flexartikel om flippat klassrum och Daniel Barker.

Kommentera "Handfast handbok om det flippade klassrummet"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*