re:published – Studiecirkel på distans?

Cirklar"edadid 08" CC BY-NC-ND 2.0 by jen collins on Flickr

republishedre:published är en satsning från re:flex där vi återpublicerar material från förr.

Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL, var en myndighet som bland annat gav ut en mängd skrifter för folkbildningens flexibla lärande. Här återpublicerar re:flex inledningen från handboken Flexibelt lärande på nätet – handbok för cirkelledare, skriven av Tommy Nilsson. Boken kom ut 2003.

Hela skriften kan du läsa här.

Studiecirkel på distans?

En cirkel… på distans? Hur fungerar den? Och varför?
Detta är grundfrågorna som ställs i den handledning som du nu håller i din hand. Jag hoppas att jag kan ge dig svar på åtminstone delar av frågorna. Men precis som med mycket annat blir ju handledningar bara riktigt värdefulla när de blandas med egen erfarenhet.

Låt oss börja med frågan; Varför cirklar på distans?

Ordet distans är egentligen rätt otrevligt. Vem vill möta någon med distans? Det är ju snarare så att vi kanske vill överbrygga distansen genom bra möten. Namnet på det här kapitlet kanske i stället borde vara studiecirklar i alla lägen. Alltså även när man inte alltid kan mötas öga mot öga. För det är ju det handlar om – att skapa flexibilitet så att våra deltagare kan vara med oavsett var man bor, vilka intressen man har, vilka fysiska förutsättningar man har, familjesituation osv.

För att vara mer handfasta så handlar det alltså om att skapa flexibilitet i:

  • tid – dvs. när man studerar
  • plats dvs. varifrån man studerar
  • hur man studerar

Vi skall återkomma till det här i handledningen men innan vi går vidare kan vi väl vara överens om att när vi pratar om cirklar på distans handlar det egentligen om flexibla cirklar.

Vänta nu, tycker du kanske. Cirklar har alltid varit flexibla. Visst, men vi kommer alltså att fördjupa oss i de möjligheter till att skapa en ny form av flexibilitet (när, var, hur) som informations- och kommunikationstekniken ger oss. Hur kan då denna flexibilitet se ut i cirkelsammanhang?

Låt oss titta in i två olika cirklar:

Cirkelporträtt 1

Hembygdscirkeln med ett extra rum på nätet

Att mötas öga mot öga på onsdagskvällarna är inte nog för denna cirkel som studerar hembygdens historia. I deras rum (konferens) på Folkbildningsnätet fortgår samtalet hela veckan runt. Foton från söndagens upptäcksfärder efter bygdens historia laddas upp. Länktips och frågor blandas med inscannade dokument från olika arkiv. Här frodas forskarivern veckan lång!

Att dela med sig av sina upptäckter är viktigt. Därför använder cirkeln möjligheten att publicera sina upptäckter på webben genom Folkbildningsnätet.
På så sätt kan alla vara med och skriva för webben utan att kunna någonting om HTML. På sistone har gruppen fått frågor till sitt webbforum som har fungerat som uppslag till nya upptäcktsfärder.

De första frågorna väckte stor glädje hos cirkelgänget tänk att det är fler än vi som är intresserade av detta, och vilka bra frågor!

I hembygdscirkeln är det inte hela världen om man inte kan vara med varje gång. Tack vare rummet på nätet går det att läsa en summering av vad de övriga kompisarna gjort på träffen och på sätt även kunna dra sitt strå till stacken.

Det här är ett exempel på hur IKT kan tillföra flexibilitet i fråga om när och varifrån man är aktiv.

Kombinationsmöjligheterna är förstås stora. T.ex. kan flera studiecirklar i samma ämne samverka över nätet och därigenom berika varandra.

Cirkelporträtt 2

Träslöjd på distans

I den här handledningen skall vi fortsättningsvis fokusera på de delar av cirkeln som sker när man inte möts öga mot öga, som i exemplet ovan. Eller i cirklar där större delen sker via nätet. Låt oss därför göra ett besök till i en annan cirkel. Här sker det mesta arbetet på distans:

”Vi är ett gäng som har bestämt oss för att det vore kul att lära oss mer om träslöjd och hur det användes förr för att göra baktråg m.m. Bland oss som skall gå cirkeln är några småbarnsföräldrar och någon annan jobbar udda tider. Det är med andra ord svårt att hitta en tid varje vecka då alla kan vara med samtidigt. Därför bestämde vi oss för att köra igång cirkeln med en hel helg tillsammans. Det gav oss så mycket tid att alla verkligen kom igång med slöjdandet. Efter helgen fortsatte vi med studier på distans där vi tittade på kulturhistorien kring slöjd och slöjdföremål. Våra träffar på nätet, på distans alltså, har passat många i gruppen bra då det är en hektisk tid just nu med mycket oregelbundna aktiviteter. Om en månad skall vi träffas igen för att tillsammans besöka en hantverksutställning. Då skall vi också passa på att planera nästa gemensamma slöjdhelg och visa upp våra alster för varandra förstås! Själv hoppas jag att skärsåret i tummen har läkts till dess!”

/Tommy Nilsson

Kommentera "re:published – Studiecirkel på distans?"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*