Lär mer med Khan Academy

En skylt med ordet Learning på"Learning is hanging out" CC BY 2.0 by Alan Levine on Flickr

Khan Academy är en ideell organisation med syftet att gratis ge kunskap med hjälp av pedagogiska Youtube-klipp samt diskussioner och övningsuppgifter kring dessa. Salman Khan skapade organisationen år 2006. Han har akademiska examina från både MIT och Harvard.

En av de som upptäckt Khan Academy är Fredrik Gustafsson, lärare på Västerås folkhögskola.

Khan Academys logotypFörklara Khan Academy!

Fredrik: Khan Academy är en webb-baserad utbildningsresurs på engelska som är gratis att använda.

Man registrerar sig och får tillgång till ett varierat utbud av ämnen, bland annat matematik, naturvetenskap, dataprogrammering, religion och till och med konst. Fantastiskt, tycker jag.

Metoden skiljer sig åt från ämne till ämne. Från matematikens videogenomgångar och ”binära” svarsfält (rätt är rätt, och fel är fel) till andra ämnen där det finns diskussionsforum med olika ämnestrådar.

Det som alla ämnen har gemensamt är det finns ett poängsystem. Man får poäng och även andra belöningar för genomförda moment, deltagande i  forumtrådar, tittande på filmer och även bedömningar av och hjälp till andra på Khan. De här poängen och belöningarna fungerar som en morot för fortsatt progression.

Hur hittade du dit?

Fredrik: Det var en ambitiös elev som läste matematik på min distanskurs som frågade varför olika matematiska formler såg annorlunda ut. Han kände helt enkelt inte igen de svenska varianterna. Jag förklarade för honom att det ser lite olika ut i olika delar av världen och blev självklart nyfiken på varför han använde sig av ett amerikaniserat system att redovisa sina uppgifter. Han berättade att han var aktiv på Khan Academy och att han hade lärt sig väldigt mycket därifrån. Det räckte för att få mig nyfiken och testa.

Vad är det som gör att du gärna återkommer till Khan Academy för fortbildning?

Fredrik: Inspiration och utmaning (matematiken är ju på engelska och därför blir problemlösningen väldigt givande tycker jag).

Sen handlar det om belöningssystemet också! Vem vill inte fixa epic badges för riktigt hårt jobb :)

Har du provat att fortbilda dig i andra ämnen på Khan Academy än de du till vardags arbetar med som lärare?

Fredrik: Jag har provat ett flertal olika delar och är med jämna mellanrum inne på Khan och kikar.

Tänk dig att du är intresserad av ett ämne, vilket som helst och du går in på Youtube och vill titta på en film. Khan Academy fungerar på samma sätt, fast du har ett strukturerat upplägg som gör att du hittar vilken nivå du bör lägga dig på.

Dessutom får du ju ”khanpoäng” när du hittar ett område som du vill lägga ner tid på. Det är intressant med poängsystemet, som i sig inte säger så mycket. Men det tjänar ändå som en måttstock. Idén är bra.

Har du även vävt in Khan Academy i det pedagogiska arbetet?

Fredrik: Jag önskar jag kunde ha bredare användning för  Khan. Tyvärr är materialet på engelska vilket gör det svårt för deltagare som inte är bra på det. Jag har haft en ”Khan-temavecka” för att få upp ögonen för eventuellt intresserade. Under temaveckan fick mina deltagarna registrera användarkonton för att prova på. Feedbacken var positiv till webbplatsen som sådan, men då engelska språket var ett hinder fick det inget större genomslag.

/Mathias Anbäcken


Is Mars really red?” Exempel på en video från www.khanacademy.org.

Kommentera "Lär mer med Khan Academy"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*