Hållbar workspace

Solen lyser igenom en glödlampa"Sustainability image light bulb at sunset" CC BY-SA 2.0 by Intel Free Press on Flickr

I början av februari anordnade Folkbildningsnätet och FSO en Workspace med temat ”Hållbar utveckling”. Detta workspace riktade sig alltså till de som ville utveckla digitala verktyg och digitalt lärande för hållbarhetsfrågor. Ett stort antal folkbildare samlades för att arbeta med olika former av material.

Bland de digitala material som framtogs under dagarna finns temasidan ”Agenda 2030 – för en hållbar utveckling” som nu finns tillgänglig på Folkbildningsnätet.

Workspace är en arbetsform där man tillsammans med andra jobbar intensivt med en avgränsad uppgift under en eller flera dagar. Vill du veta mer om arbetsformen Workspace, kan du titta på denna nyproducerade film från Tollare-dagarna eller läsa denna artikel som vi publicerade hösten 2014.

Kommentera "Hållbar workspace"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*