Fram för folkbildningens Flexikon!

Flexikons logga

Vi på reflexredaktionen slår ett slag för nya sajten, Flexikon!

Alla ni i olika verksamheter, från minsta studieförbundscell till storslagna folkhögskolor med internat – som nu samlas till gemensamma slutdagar och diskussioner och planering: Ta en titt in på denna nya sajt som lanserades för en månad sedan, på Framtidens lärande i Stockholm!

På sajten kan ni strosa runt och titta längs två huvudgator: den ena handlar om metodik och pedagogik, den andra om digitala verktyg att använda sig av i undervisning och lärande.

Pröva de olika alternativen under en hel eller halvdag – när ni gjort det har ni fått en rejäl fortbildning där ni delat erfarenheter med varandra. Helt i linje med folkbildningens arbetssätt.

Till hösten kan ni sedan fortsätta jobba med hjälp av tipsen och metoderna tillsammans med elever och kursdeltagare. Det blir massor av nya färdigheter och erfarenheter som kommer att lyfta arbetet i skolan.

För den som blir biten av metoder och verktyg och vill veta mer, finns det gott om länkar och källor att gå vidare och fördjupa sig med efter varje avsnitt.

Naturligtvis kan ni också surfa på tvären mellan de bägge huvudgatorna.

Redaktionellt ansvariga har varit Ulrika Knutsson, handläggare och utvecklare på Folkbildningsrådet, och Ola Hallqvist, Audiola AB. Till sin hjälp har de haft skribenter med folkbildningserfarenhet.

Men det blir ännu bättre: sajten kommer att kompletteras med mer material som redaktionen kommer att arbeta fram. Ulrika Knutsson hälsar:

– Vi i redaktionen tar gärna emot synpunkter på vad som ska finnas med. I formuläret på fliken ”Om flexikon” kan du höra av dig med idéer och förslag.

FSO stöttar

Det här är en del av det förändringsarbete som nu sker inom folkbildningen. Det är inget nytt för oss. Historien visar gott om exempel på det: Under snart ett och ett halvt sekel har vi tagit emot nya kategorier studerande, vi har anpassat kursformerna och justerat innehåll, vi har lanserat nya studiecirklar beroende på önskemål. Tillgången till nya digitala verktyg och mötesplatser har nu påverkat all undervisning och vi utvecklar folkbildningen i relation till dem.

Då och då har även den övergripande organisationen ändrats. Så är det nu. Sedan ett knappt år tillbaka finns Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO) till hjälp. Ambitionen är att skapa bästa möjliga service för just folkhögskolorna. Det kan handla om kommunikation och marknadsföring, om utveckling och stöd – då finns FSO till hands.

Uppdragsgivare för FSO är de rörelsedrivna och de SKL-drivna folkhögskolorna gemensamt. Styrgruppen för FSO består av representanter från hela spektret av intresseorganisationer. Verksamhetschef är Heli Nordberg Lindell, närmast från en rektorstjänst på Fellingsbro folkhögskola.

FSO har knutit till sig en operativ grupp med folkhögskolornas tio samordnare i rådslagsprocessen 2014. De håller just nu på att kartlägga behov för digital utveckling som finns ute i verksamheten. Det gör de via insamling av skolornas handlingsplaner och en enkät. Målet är att ur det ta fram en plan för vilka insatser framöver som kan och bör prioriteras för att gemensamt stödjas av Folkhögskolornas Serviceorganisation. Som resurs i arbetet finns också Ulrika Knutsson från Folkbildningsrådet. Det gör också att en hel del fortbildning för digitalt lärande nu finns att ta del av under 2015 i form av Rektorsfortbildning 3.0, Workspace i olika delar av landet och genom Nätpedagogisk grundkurs.

Re:flex ingår

Från hösten kommer också Re:flex att ingå under FSO. Vi vet ännu inte i detalj vad det kommer att innebära för vår verksamhet och vad vi bevakar framöver – men ser fram emot den nya tiden och verksamheten med stor nyfikenhet.

Elisabet Norin

flexikon.folkbildning.net – Flexikon
https://fso.folkbildning.net/kontakt/ – Kontakt med FSO
http://webb.folkbildning.net/baskursinfo/ – Nätpedagogisk grundkurs för folkbildare

Kommentera "Fram för folkbildningens Flexikon!"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*