Fortbildningsdag med utökat kollegium på Hagaberg

Ulrika Knutsson och Magnus HäggUlrika Knutsson och Magnus Hägg

Ett sextiotal deltagare från hela landet mötte upp när Folkhögskolornas Serviceorganisation (FSO) bjöd in till fortbildningsdag om digitalisering och lärplattformar på Hagabergs folkhögskola. Av kollegorna – pedagoger, teknikansvariga och ledningspersoner – var dryga 40 % män, en ovanligt hög andel.

Många folkhögskolor står inför att skifta ut – eller har redan gjort det – FirstClass som konferenssystem och behöver fundera över sina behov vad gäller lärandemiljöer, kommunikation och information. Vilka behov har skolan? Vad finns som motsvarar dem?

Dagen inleddes med att Ulrika Knutsson, utvecklare på FSO, och Magnus Hägg som arbetat med planeringen, hälsade välkommen till det för dagen utökade kollegiet. Att mötas ger möjlighet för pedagoger och ledning att knyta kontakter och dela kunskaper och erfarenhet och diskutera gemensamma frågor. Under samma tema talade Ulrika Knutsson om Flexikon, nättidningen Re:flex, om olika workspaces, om webbkurser i miniformat för pedagoger, och om att FSO sedan en tid bygger ett nätverk av kontaktpersoner från folkhögskolorna.

Vi behöver en tvåvägskommunikation, påpekade Ulrika Knutsson. Har inte din skola någon kontaktperson, hör av dig omgående till mig.

För att kunna fortsätta ventilera gemensamma frågor finns även en facebookgrupp, ”IKT i folkhögskolan”, dit alla är välkomna. Knutsson konstaterade att allt fler folkhögskolor deltagit med aktiviteter i e-medborgarveckan och därmed bidragit till ökad e-folkbildning i samhället. Därefter presenterade hon en nostalgitripp från 80-talet och framåt under rubriken ”När IT blev IKT som blev digitalisering”.

Håkan Fleischer, forskare och lektor vid Linnéuniversitetet, talade därefter under rubriken ”Digitaliseringen som lyfter folkhögskolan”.

Förändringen är det enda konstanta, sa Fleischer, världen är öppen och oavslutad. Vi behöver förhålla oss till det. Förr var vi socialt cementerade i exempelvis yrkeslivet.

Vi har fått en annan kunskapssyn, den performativa, som innebär att kunskap är omedelbart tillgänglig, menade han och tog användningen av GPS som ett exempel. Vi rusar genom landskapet utan att fånga kontexten.

I den röriga och rörliga samtid vi befinner oss i är läraren viktigare än någonsin, men det är viktigt att veta att tekniken påverkar oss. Forskningen har visat att samtalen blir ytligare om telefonen ligger bredvid. Vi behöver därför vara kritiska men inte negativa. Behaviorism – morot och piska – fungerar fint på tråkiga, automatiserade uppgifter men dåligt när vi ska jobba med kognitivt komplicerade uppgifter. Självständighet och upplevelsen av att förstå och behärska något svårt skapar meningsfullhet och därmed ett positivt mind set.

Plattformarna för lärande och kommunikation som visades under dagen var It’s learning, Google Education, PingPong, Office 365, Moodle och Schoolsoft. De presenterades av lärare som själva jobbat med dem under några år. Deltagarna hade fått välja två visningar.

Från Kvinnofolkhögskolan deltog tre lärare: Sofia Hemgren, Jeanette Borković och Annsofi Olausson.

– Det är en fördel att vara fler. Man uppfattar olika och vi vill ha en mångfacetterad bild. Utgångspunkten har varit ”Vad är viktigast för oss?”. När vi kommer hem ska vi förmedla ett urval och lista för- och nackdelar och presentera för en större grupp.

Intrycken var många, men det var bra att prata med varandra tills det klarnade, menade man. Också att ha fått kontakt med presentatörerna från de olika skolorna.

– Det var skönt att presentationerna inte gjordes av tekniker eller säljare, nu kunde vi fråga som vi ville. Vi kan också kontakta de presenterande kollegorna i efterhand.

Vilka faktorer är viktiga i ert eget värderande?

– Det behöver vara begränsat, påpekade Jeanette, man tror de yngre är så duktiga, men de förlorar sig ofta i detaljer.

– Det får inte vara för lång inkörningsperiod, sa Annsofi, deltagarna går ju bara ett år numera.

På frågan om det lutade åt något håll i plattformsvalet konstaterade de:

– Vi har slagsida.

Under eftermiddagens samtal användes Padlet som ett gemensamt verktyg för reflektion, frågor och tips. Dessa samlades ihop av Magnus och Ulrika i ett avslutande möte. Du läser dem här.

Elisabet Norin

Kommentera "Fortbildningsdag med utökat kollegium på Hagaberg"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*