Seminariedag om allas rätt till nätet – distanskurs med utvecklingsstörda visar vägen

Foto av Gunnel Johansson CC BY-NC-ND 4.0Foto av Gunnel Johansson CC BY-NC-ND 4.0

DigiUP-projektet och FSO bjöd in kursen ”Anpassad IT – vägen till digital delaktighet” från Mora folkhögskola med ledare Kerstin Gatu till en seminariedag på Folkbildningshuset i Stockholm i början av oktober. Med fanns också stödpersoner, tekniker och pedagoger. Kursen är en 2-årig distanskurs med träffar på skolan en gång i månaden. De tolv deltagarna är alla personer som tidigare gått gymnasiesärskola. Dagen blev mycket lyckad.

Personer med kognitiva funktionsnedsättningar står till stor del utanför det digitala samhället och kommer inte i fråga för livslångt lärande eller har chanser att få arbete. Behoven är med andra ord stora och viktiga att uppmärksamma.

Foto av Gunnel Johansson CC BY-NC-ND 4.0

Foto av Gunnel Johansson CC BY-NC-ND 4.0

På seminariedagen visade de tolv kursdeltagarna för 40-talet intresserade besökare vad de tillägnat sig under kursens gång. I tre rum i Folkbildningshuset hade de riggat sina bärbara datorer och visade hur de lärt sig använda anpassad programvara. Exempel på det är Easy Mail där det går att skriva eller tala in sina mejl och även få dem upplästa. Rätt mejladress hittas med hjälp av ett foto av mottagaren. Hjälp för att klara ekonomin finns att träna med exempelvis Min kassa och Min plånbok. Med hjälp av dem går det att planera inköp och se om pengarna i plånboken räcker. Pictogram är ett annat hjälpmedel.

Mellan träffarna ses deltagarna på nätet och har uppgifter att göra, exempelvis: ”Skicka ett snällt mejl till en kompis” apropå nätetikett. Under de två åren jobbar man med fyra teman: hälsa, kultur, natur och medborgarskap. Datorn används på olika sätt i varje tema.

– Man måste anpassa efter vars och ens behov, eftersom de har olika hinder, säger Kerstin Gatu. De kanske inte kan läsa, de har svårt att förstå pengar och tid – men kan lära sig med hjälp av rätt verktyg. Efter gymnasiet fortsätter bara 6 % av den här kategorin till utbildning, resten hamnar ”elsewhere” – i ingenting.

Foto av Gunnel Johansson CC BY-NC-ND 4.0

Foto av Gunnel Johansson CC BY-NC-ND 4.0

-Det här är bildning, de gör en livsresa, understryker Kerstin Gatu. Förutom att de har lärt sig klara sig digitalt har kursen öppnat för nya erfarenheter som att få kompisar och lär sig resa själv till och från skolan – en transportsträcka som kan vara riskfylld. Ingen hade förväntat sig att de skulle klara det. De har kul och när de kommer hem har de något att berätta. Under kurstiden har de lärt sig laga mat, de skickar mejl och de vågar säga ifrån när de inte gillar något.

-På skolan har den här gruppen med sin energi blivit förebilder för de vanliga kursdeltagarna.

Seminariet var skäl till att man besökte Stockholm – första gången för flera – men givetvis passade gänget på att göra andra saker, så som det brukar vara när man åker på skolresa, som att gå på Cosmonova och vandra i Gamla stan. Att bo på hotell och att åka tunnelbana var nytt för flera. Vid hemfärden var alla kursdeltagare mycket nöjda med den uppmärksamhet och det intresse deras kunskaper fick på seminariet.

För framtiden har Kerstin och hennes medarbetare ett par specifika önskningar, minst:

  • Att en ny kursomgång för personer med kognitiva problem får starta – trots tuffa personalkostnader. Sverige har skrivit på FN-konventionen om digital delaktighet för alla – det innebär ett åtagande.
  • Att någon vill utveckla de gamla programvarorna och modernisera dem, kanske som appar.
  • Tänket behöver bli mer logiskt och intuitivt. Men vems är ansvaret, frågar Kerstin retoriskt. Vi måste utgå från människornas behov, inte från prylarna eller programmen och sedan jobba innovativt. Eftersom behoven ser olika ut, behöver svaren variera.

I en samling för besökarna efter visningen talades om behovet av stöd för en större grupp människor med kognitiva problem, och om möjligheten att exempelvis anordna hackatons – träffar dit programmeringskunniga bjuds in och får tävla i digital utveckling. Affärsmodeller och finansiering i form av crowdfunding nämndes också. Pengar, intressegrupper och vilja definierades som nödvändiga parametrar.

Anpassad IT i vardagen drivs som ett 3-årigt projekt av FUBs forskningsstiftelse ALA tillsammans med Mora folkhögskola och Mora och Rättviks kommuner. Allmänna arvsfonden stöder. Projektet avslutas vid nyår.

Elisabet Norin

Projektets webbsida. http://www.sikta.nu/

Re:flex har tidigare skrivit om arbetet i kursen, här och här.

digiUP är ett EU-projekt där FSO tillsammans med samarbetspartners i Europa ska utveckla en metodik för digital delaktighet för marginaliserade grupper där bl a funktionsnedsatta finns med. FSO har i projektet valt att arbeta med fem svenska folkhögskolor –läs mer här.

Foto av Gunnel Johansson CC BY-NC-ND 4.0

Foto av Gunnel Johansson CC BY-NC-ND 4.0

Kommentera "Seminariedag om allas rätt till nätet – distanskurs med utvecklingsstörda visar vägen"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*