Nej till diktatorer – ja till frihet att uttrycka sig

En mikrofon"microphone" CC BY-NC 2.0 by yat fai ooi on Flickr

Re:flex presenterar .SE-stiftelsens internetguider

Bild på bokenMin panna är alldeles röd – efter att ha tagit mig för den konstant under hela upptakten inför årets val. Massor av människor har skrivit, skrikit och gapat på nätet på ett sätt som varit klart brottsligt ibland. När det inte varit olagligt har det likväl varit otrevligt, oartigt och omoraliskt.

Med text och bild kan man göra andra illa – också när det inte är olagligt – oavsett var och hur det sker, givetvis även på nätet.

Kanske har de här skribenterna varit säkra på att de har haft rätten på sin sida:

– Yttrandefrihet! Finns inte det – va, va, va?

Jo, det gör det och det är fina grejor som man ska handskas varsamt med. Denna frihet är en del av vår demokrati. Den är också ett försvar av sanningen och ett försvar av vars och ens personliga frihet, men enkelt uttryckt: inte på bekostnad av andra.

Alltsammans är lite mer komplicerat än vad man först kan tro. Inte minst för att Sverige var första land i världen med en grundlagsskyddad yttrandefrihet – redan 1766, under den tid som kallas Frihetstiden och som enkelt uttryckt innebar att vi sa nej tack till diktatorer. Något att vara stolta över!

Då och då har lagen om yttrandefrihet moderniserats – samhället förändras ständigt, liksom våra kommunikationssätt. Det är också komplicerat för ibland kör det ihop sig med EU eller så behöver vi till exempel ta hänsyn till en annan lag, personuppgiftslagen, PUL.

Så klart: finns det en lag uppstår det också brott emot den. Några av de brott vi hör talas om rätt ofta är olaga hot, övergrepp i rättssak och hets mot folkgrupp. Andra förekommer inte så ofta, som exempelvis spioneri och högförräderi.

Men kanske hade det varit bra om de där gapiga och otrevliga människorna – i demonstrationerna, på bloggarna, på forumen – hade läst på i .SE-stiftelsens guide ”Yttrandefriheten på nätet”, skriven av Anders R Olsson. Då hade de kanske hejdat sig en aning. De hade kanske sluppit bära bördan av ett brott med sig in i sina fortsatta liv.

De hade absolut inte vållat andra människor skada och lidande.

Elisabet Norin

Du hittar .SE-stiftelsens alla guider här. Beställ från tryckeri, ladda som pdf eller läs direkt i webbläsaren.

Kommentera "Nej till diktatorer – ja till frihet att uttrycka sig"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*