Ett stöd för att alla skall lyckas i praktiken

Tangentbord med en tangent märkt "success""Success Key" CC BY 2.0 by GotCredit on Flickr

Håkan Fleischer skriver för re:flex direkt från konferensen Framtidens läromedel.


Michael Rystad

Michael Rystad

Michael Rystad möter oss i seminariesalen och talar om kvalitet och utveckling på skolsidan i Svedala kommun. Det är en liten kommun med en arbetsmodell som väckt stor uppmärksamhet. Skolutvecklingens hemsida, http://www.svedala.se/kvutis har väckt stor uppmärksamhet och nämns tillsammans med andra drakar i sammanhanget.

Ett skäl till det är en väl genomtänkt strategi att arbete med skolutvecklingen på ett så transparent som möjligt. Det visar sig att transparensen också är inspirerande för andra, vilket är en bonus.

I Svedala inventerar man kontinuerligt kompetensutvecklingsbehovet och producerar så kallade lärmoduler i hög takt, alltid med utgångspunkt i elevernas behov. Först när dessa är formulerade vaskas lärarens behov fram – utifrån de uttryckta elevbehoven.

Lärmodulerna ligger på hemsidan offentligt. Ämnena spänner över breda områden och är uppbyggda enligt den modell som använts i matematiklyftet. Det innebär att arbetet i en lärmodul går i fyra faser. I den första sker en inläsning individuellt. Här har läraren tillgång till artikelmaterial, filmer och annat stimulansmaterial. Därefter startar den andra fasen där lärarna arbetar gemensamt och diskuterar innehållet i det de tagit del av. Därefter, i den tredje fasen, bestämmer sig lärarna för att pröva innehållet på ett eller flera sätt genom att genomföra förändringar i sin undervisning. I ett fjärde steg utvärderas praktiken. Utgångspunkten för lärmodulerna är elevernas uttryckta behov.

Till arbetet hör också samtliga förstelärare som har i uppdrag att blogga. Innehållet i bloggarna knyts till relevanta moduler, och på så vis får det som skall läras en omedelbar koppling till arbetet i den egna kommunen.

När jag lyssnar på Michael Rystad och hur man arbetar i Svedala kommun slås jag av hur viktigt det är med tydliga modeller för kompetensutveckling. Jag tänker också att modellen med kompetensutveckling också kan tillämpas på en mängd andra områden. Visst kan våra unga också arbeta på ett sådant sätt – växla den individuella ansatsen med den kollektiva, och att varva teori, praktik och reflektion? Jag rekommenderar alla som är intresserade av kompetensutveckling, vare sig det handlar om lärare eller elever, att titta på det fina arbetet som är presenterat på http://www.svedala.se/kvutis

/Håkan Fleischer

Kommentera "Ett stöd för att alla skall lyckas i praktiken"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*