Distansprofil på Fornby folkhögskola

Skärmdump från ett videomöteSkärmdump från ett videomöte

På Fornby folkhögskola har man på sin allmänna kurs en särskild inriktning som heter ”Allmän kurs. Digital kommunikation – delvis på distans”. Mathias Anbäcken har pratat med Linn Olgerfelt och Göran Götbo som arbetar med inriktningen.


Varför startade ni den här inriktningen på den allmänna kursen?

Göran: Av två orsaker. För det första tycker vi det ingår i uppdraget om digital delaktighet och liknande. För det andra tänkte vi att en sådan inriktning med mer flexibilitet skulle ge ökad ork och därmed ökad närvaro på klassrumsmomenten i den allmänna kursen. Vi tänkte att det ”delvis på distans” skulle vara attraktivt.

Har det fungerat?

Linn: Vi upplever faktiskt att närvaron ökat i klassrumsmomenten bland de som har vår inriktning. Kanske beror det på att orken ökat?

Göran: Men samtidigt har vi upplevt lite dålig närvaro i distansdelarna. Troligen är det så att de är ovana med flexibiliteten och sättet att arbeta, och det är ju en av anledningarna till att vi har kursen – att de ska träna på det.

Berätta om upplägget för inriktningen!

Linn: Det är 12 deltagare på vår allmänna kurs som läser vår inriktning. Inriktningen utgör 20 % av deras studievecka. På deras veckoschema ligger inriktningen utlagd på flera pass i veckan över flera dagar. Men de behöver förstås inte syssla med våra inriktningen då. Det är helt flexibelt var och när de arbetar med distansuppgifterna.

Göran: Vi började höstterminen med lite mindre, kortare, enklare uppgifter men har alltmer övergått till lite svårare och mer krävande.

Ge ett exempel på en uppgift! 

Göran: Just nu har de en uppgift inom ”tema hälsa”. De ska göra ett studiebesök i grupp kring något som har med hälsa att göra och presentera detta inför de andra i form av ett videoklipp och även redovisa det muntligt i videokonferens.

Linn: Det är en fem-sex veckor lång uppgift, men vi har delat upp det i delmoment så vi ser att de är igång. Varje grupp har en planeringsdagbok där de planerar, kommunicerar och redovisar hur långt de har kommit.

Göran: Ett annat exempel på en uppgift är då de inom temat kultur skulle besöka en valfri kulturarbetare. Det var en individuell uppgift men den redovisades i gruppvideomöten.

Inriktningen heter ”Digital kommunikation – delvis på distans”. Vilka sorters digital kommunikation avses?

Göran: Vi vill att de får testa många olika sorters digital kommunikation och presentation.

Linn: Vi använder Folkbildningsnätets videokonferens Acano, men har även provat Skype, Google Hangouts. Vi har också arbetat med delade dokument i Google Docs och med Googles chattfunktion.

Göran: Som grund för inriktningen har vi en konferens i FirstClass där man ska kunna hitta all information. Ett annat fast inslag är att vi har avstämningsmöten via via Acano eller Skype varje torsdag.

Var är deltagarna då det är videomöten? Utnyttjar de flexibiliteten?

Linn: Vissa är på internatet på skolan. Andra är alltid hemma.

Göran: Och en är oftast uppkopplad från bussen med sin telefon. Det fungerar faktiskt fint!

 Ni har haft inriktningen i snart ett år. Vad har ni för positiva erfarenheter?

Göran: Den har inneburit en större chans för deltagarna att synas, och de vågar att synas också. Fler deltagare vågar redovisa och tala inför alla i ett videosamtal än i ett klassrum.

Sedan upplever vi att mötestekniken och samarbetsförmågan är bättre i videosamtalen än i klassrummen. Vi tror att de förstått att digitala möten kräver mer disciplin och ordning.

Linn: Ja, de hjälper alltså varandra bättre i videosamtalen än i klassrummet. De förstår snabbare att här är det någon som behöver hjälp och griper ofta in innan vi hinner göra det.

Göran: Möjligen är det en generationsfråga. När vi har haft videomöten med kollegor upplever vi att de uppfattar videomöten som något märkvärdigt. Det kan bli avbrott i mötena bara om någon nyser eller rör sig på skärmen. Men för våra deltagare är det helt naturligt med videomöten. Det gick väldigt fort för dem att bli vana vid det.

Vad vill ni ändra på eller utveckla i framtiden?

Linn: Vi vill  – rent schematekniskt – ha inriktningstiden på en och samma dag i veckan för att öka flexibiliteten.

Göran: Vi kan tänka oss att erbjuda inriktningen som en distanskurs för sådana som inte går på allmän kurs. Alltså en ”pröva på distanskurs-kurs”. Vi ser en vinst där med mer dynamik i gruppen där personer från allmän kurs kan samarbeta med personer som kommer helt utifrån.

Göran: Sedan behöver deltagarna träna mer på att utnyttja oss lärare i distansdelarna.

Linn: Vi finns tillgängliga på många mer sätt online: vi finns på FC, videokonferens, SMS, telefon, intranät till skillnad från i ett klassrum då man bara är tillgänglig just den tiden och bara muntligt. Det måste vi arbeta vidare med.

/Mathias Anbäcken

Kommentera "Distansprofil på Fornby folkhögskola"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*