Digitalisering som lyfter skolan

En luftballong"balloon" CC BY-ND 2.0 by chicadecasa on Flickr

Håkan Fleischer skriver för re:flex direkt från konferensen Framtidens läromedel.


Helena Kvarnsell

Helena Kvarnsell

Seminariet leds av Helena Kvarnsell som är lärare i Ma, NO och teknik. Hon är också anställd av Lärarnas Riksförbund för att utveckla förbundets IT-strategi. Tillsammans med Håkan Fleischer har hon skrivit boken Digitalisering som lyfter skolan – Teori möter praktik.

Vi möts av en föreläsare full av energi. Att Helena brinner för IT i skolan framgår tydligt. Hon påpekar att samtidigt som hon pratar om de praktiska aspekterna av bokens innehåll pågår ett annat seminarie som pekar på forskningsgrunden. Boken är nämligen ett samtal mellan teori och praktik, vilket är viktigt att påpeka.

Helena säger att IT kan ge hjälp att bli den lärare man alltid velat vara. Därmed pekar hon på att IT kan utveckla lärandet och bidra till fördjupad kunskapsbildning. På föreläsningen tar hon upp exempel från bokens fyra mer praktiskt orienterade kapitel.

För det första visar hon hur IT kan användas för att skapa mer motivation hos eleverna. Det kan ske genom att eleven får möjlighet att styra över sin tid, uppgift, team och verktyg att arbeta med. Det kan också ske genom att lärandet kretsar kring något som är på riktigt. Att publicera för en verklig publik är motiverande, menar Helena.

För det andra menar Helen att lärandet måste vara målinriktat. Det är naturligtvis alltid viktigt, men nu blir det extra viktigt eftersom IT gör att det finns så många fler distraktioner. Helena menar att det finns en fördel i att eleverna får vara med och planera målet med studierna och menar också att man kan använda IT för att påminna om målet och vägen framåt kontinuerligt.

Det är för det tredje också viktigt att stimulera kritiskt tänkande och reflektion hos eleverna. Hon menar att det är viktigt att användningen av IT tillåter eleverna att stanna upp och fundera över vad de lär sig. IT kan också användas för att skapa just reflektion, genom att exempelvis låta eleverna omformulera budskap på nya sätt. Hon menar också att basen för reflektion är att inventera vad eleven faktiskt kan redan innan arbetet med nya uppgifter påbörjas.

Den fjärde vägen till djupare kunskapsbildning enligt Helena går genom det sociala lärandet. Här ser hon framför sig ökad kommunikation i klassen, men också ökad kommunikation med omvärlden. Hon tar också upp de möjligheter IT ger att i klassen diskutera känsliga saker utan att vars och ens identitet röjs, något som varit svårt att genomföra utan IT. Med hjälp sådan teknik kan alla elevers röst bli hörda, menar hon.

/Håkan Fleischer

Kommentera "Digitalisering som lyfter skolan"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*