Wally – nytt tillgängligt bloggtema för alla

Erika Forssell, ETUErika Forssell redogör för riktlinjer för tillgänglighet på webben.

Vid två tillfällen under våren har Folkbildningsnätet anordnat halvdagsseminarier tillsammans med ETU AB och webbyrån Raket, Göteborg. Syftet har varit att visa upp Wally, ett digitalt projekt som innebär en ny förenklad mall för den som vill bygga webbsajter. Lanseringen kommer att komma folkbildningen till godo.

Wally-logoETU erbjuder tjänster och produkter för ökad tillgänglighet på webben med tanke på personer med funktionsnedsättning. De sprider även kunskap om hur webbplatser behöver vara utformade med tanke på målgruppen.

Re:flex besökte stockholmsträffen på Folkbildningshuset på Söder.

– Det här med Wally började när vi gjorde ett annat uppdrag för Folkbildningsnätet, säger Erika Forssell, ETU. Vi gick igenom webbsajterna som skapats i digitala projekt och som drivs av Folkbildningsnätet. Tanken som dykt upp var att se om de var tillgängliga för alla med funktionsnedsättning.

Det var de inte.

Idén föddes då att göra något för att underlätta för främst funktionshindrade, men även för vem som helst, lärare och deltagare i stort, inom folkbildningen.

– Vi på Folkbildningsnätet har haft fokus på funktionsfrågorna i flera år, säger Lars-Göran Karlsson och Ronny Schueler. Så det här var högintressant för oss.

Vid genomgången fann ETU några gemensamma punkter i projekten som FBN sköter:
nästan alla sidor är byggda med verktyget WordPress, de har satts upp snabbt och med små resurser och utan större kunskaper om hur man bygger för webben. Det har medfört att sajterna, vars syfte är att sprida olika idéer och metoder mellan pedagoger och skolor, inte blivit särskilt tillgängliga – för någon.

Som en lösning på detta började ETU arbeta för ett förenklat verktyg, tillsammans med Webbyrån Raket i Göteborg, och med stöd från PTS, Post- och Telestyrelsen.

Erika Forssell och Stina Johansson introducerar Wally på Folkbildningshuset.

Erika Forssell och Stina Johansson introducerar Wally på Folkbildningshuset.

Knappt två år senare kan Erika Forssell därför presentera nya verktyget för bygge av webbsidor, tillsammans med kollegan Stina Johansson. Wally, heter det nya temat, och är framtaget tillsammans med webbyrån Raket i Göteborg.

– Wallys namn kommer från den lite kaxiga förkortningen av det engelska ordet ”accessibility” till ”a11y” (eftersom ordet består av bokstaven ”a”, sedan 11 bokstäver och till sist bokstaven ”y”). Detta brukar då läsas fonetiskt som ”ally”. W:et kommer sedan från WordPress, förklarar David Hede från webbyrån Raket.

Wally är lättarbetat för den som ska administrera, men har också ett utseende som är fördelaktigt för den som exempelvis har svårigheter att se.

– Med ett enkelt verktyg kan användarna ägna sin tid åt det de är kunniga i, säger Erika Forssell.

I Wally finns de resurser en användare kan önska sig, du som administratör bestämmer hur gränssnittet ska se ut. Enkelt och avskalat å ena sidan, ambitiöst och visuellt å den andra och allt emellan. Allt från färgkombinationer till typografi har testats för bästa resultat.

I slutet av april launchas Wally – webbyrån Raket lägger i dagarna sista handen vid projektet, som tekniskt följer webbriktlinjerna för tillgänglighet, WCAG. För dig som är nyfiken och vill vara först med att prova den nya Allemans-Wally går det att anmäla sig på webbplatsen: http://wally-wp.se.

Redan till hösten kör Folkbildningsnätet igång kurser i hur du bygger med Wally, så håll ögonen på oss på Re:flex, vi återkommer.

Elisabet Norin

 

Demo-blogg Wally – http://wally.raket.nu/

Demo-projekt Wally – http://wally-raket.raket.nu/

Post- och Telestyrelsen om WCAG

Kommentera "Wally – nytt tillgängligt bloggtema för alla"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*