Get Online Week? Vad gör du för dina klienter, invånare, deltagare, besökare eller kunder?

"p a l a b r a s p o r d e c i r"  CC BY-NC-ND 2.0by Antonio Martínez on Flickr"p a l a b r a s p o r d e c i r" CC BY-NC-ND 2.0by Antonio Martínez on Flickr

Digital kunskap åt alla! 

Under denna paroll jobbar Digidelnätverket för ökad digital delaktighet i Sverige. Nätverket är icke-hierarkiskt, obundet och demokratiskt. Det bildades när nationella kampanjen för ökad digital delaktighet avslutades för jämt två år sedan. Det övergripande syftet är att med hjälp av samverkan och delad kunskap arbeta för delaktighet och tillgänglighet för landets invånare:

”Alla ska våga, vilja och kunna ta del av internet, med dess möjligheter till delaktighet i den digitala samhällsutvecklingen, tillgång till tjänster, service, information, utbildning och underhållning.”

Varje år driver Digidelnätverket därför två kampanjveckor. Under våren 2016 arrangeras Get Online Week (GOW) och under hösten eMedborgarveckan.

GOW, ett europeiskt samarbete under Telecentre Europe med stöd av Europakommissionen, hålls den 14-20 mars 2016. Två teman står i fokus denna vår: ”Trust and Confidence” respektive ”Digital jobs”.

Syftet med dessa dubbla teman är att stärka tillit och trygghet till digitala tjänster och internet och till digital förmåga och duglighet. Man vill också öka förutsättningarna – särskilt för unga som har hög arbetslöshet – att kunna konkurrera om arbeten som kräver digitala kvalifikationer.

De företag, organisationer och myndigheter som deltar i GOW beslutar själva vad och hur man vill bidra, och vad man vill göra för invånare, kunder och deltagar. Fler och fler organisationer och myndigheter som Skatteverket (vårt mest uppskattade verk) och Försäkringskassan har insett nyttan av att öppna för samhällsmedborgarna under dessa veckor.

Vill du och din organisation eller ditt företag anmäla er till GOW är ni varmt välkomna att göra det via länken: https://simplesignup.se/event/69527. Alla som deltar kommer att få kampanjmaterial samt omnämnas i den rapport som efteråt skickas till Telecenter Europe.

Digidelnätverket består av lokala, regionala och nationella organisationer som bibliotek, studieförbund, folkhögskolor, myndigheter, föreningar och företag. Under 2016 sponsrar IIS (Internetstiftelsen i Sverige) både GOW och eMedborgarveckan.

Vill du läsa tidigare rapporter eller få mer information om Digidelnätverket och Get Online Week finns det här: http://digidel.se. Adress till den europeiska informationen om Get Online Week finns här: http://getonlineweek.eu/

Elisabet Norin

Filmklipp från 2015 års GOW.

Kommentera "Get Online Week? Vad gör du för dina klienter, invånare, deltagare, besökare eller kunder?"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*