Webbutveckling – tillgänglighet

En vägskylt med texten "Tilligängligheten""Tillgängligheten" CC BY 2.0 by Blondinrikard Fröberg on Flickr

Seminarier om tillgängliga webbplatser – vad, var, hur och varför – alla frågor får svar i Göteborg 16 mars och Stockholm 6 april. Fritt inträde – alla välkomna!  

–  En besökare har skrivit till mig att min webbplats inte är tillgänglig, hojtade en företagare på Facebook. Men jag ser den ju! Kan någon mer kolla att den ligger uppe?

Ordet TILLGÄNGLIG kan ha flera betydelser – i det här fallet missförstods det. Betydelsen blir en annan om vi pratar webbutveckling.

Lars-Göran Karlsson och Ronny SchuelerVad betyder det att en webbplats är tillgänglig?

Det handlar om att den ska vara användbar även för funktionsnedsatta besökare. Då kan det handla om både utseende och innehåll, det vill säga om teknik, men också om hur du presenterar informationen.

Folkbildningsnätet, Lars-Göran Karlsson och Ronny Schueler, bjuder därför in till två halvdagsseminarier – ett i Göteborg och ett i Stockholm – tillsammans med experterna ETU och webbyrån Raket.

Vad ska vi göra för att underlätta för våra besökare?

På seminariet får du veta allt om vad som gäller – som att det inte bara handlar om tekniska lösningar, utan också om hur man formulerar sig så att informationen blir lätt att ta till sig. Det kommer också att handla om bilder, taggning och rubriker. I grunden bra för alla besökare.

Ett nytt WordPresstema – Wally – kommer också att presenteras. Temat är skapat med tanke på funktionsnedsatta besökare.

– Även redaktörsgränssnittet är tillgängligt, påpekar Lars-Göran Karlsson. Funktionsnedsatta ska kunna sköta sina webbplatser utan hjälp.

Varför ordnas då dessa seminarier?

– Förutom ett ökande behov så har Folkbildningsnätet haft fokus på de här frågorna i flera år, och även jobbat för att ta fram material till våra egna webbplatser – så det är naturligt att vi delar med oss, menar Ronny och Lars-Göran.

– Vi hoppas det ska bli spännande dagar. Vi erbjuder ett innehållsrikt program. Du är välkommen att komma och prata om tillgänglighet generellt och få tips och råd. Detta är ett bra erbjudande!

När och var?

Göteborg onsd 16 mars kl 13-16.30 på Arbetarrörelsens folkhögskola, Järntorget 7.
Stockholm onsd 6 april kl 13-16.30 på Folkbildningshuset, Rosenlundsgatan 50.

Deltagande är öppet för alla, det är kostnadsfritt och fika kommer att finnas under eftermiddagen. Du anmäler dig och dina arbetskamrater till anmalan.tillganglighet@folkbildning.net. Uppge ”Göteborg” eller ”Stockholm”, ditt namn och din e-postadress samt om du har speciella behov. Mer information hittar du här.

Delta gärna och tipsa gärna andra om dessa tillfällen!

#webbutveckling #seminarier #folkbildningsnätet #tillgänglighet #fbn #folkflex #ETU #Raket

Elisabet Norin

 Loggor för de medverkande

Kommentera "Webbutveckling – tillgänglighet"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*