Vattenkraft från Norrland stängs av och Läkarutbildningen i Umeå läggs ned!

En kraftig våg"Give Us A Wave [EXPLORED]" CC BY-NC-ND 2.0 by Long Road Photography (formerly Aff) on Flickr

I ett förslag för nya kriterier gällande statsbidragskriterier för 2017 föreslår Folkbildningsrådet att distanskurser ska anordna fysiska träffar. Kenneth Hermansson, Birka folkhögskola, tycker till om det i denna text. Re:flex välkomnar fler bidrag angående denna fråga (reflex (at) folkbildning.net).


Vattenkraft från Norrland stängs av och Läkarutbildningen i Umeå läggs ned!

Kenneth Hermansson

Kenneth Hermansson

Talar rubriken sanning? Vem står bakom så dramatiska beslut? Och varför? Jo, det visar sig att tjänstemän i Stockholm fuskat med elmätarna så att ägare till norrländska vattenkraftverk inte fått fullt betalt. Dessutom har en gymnasieskola i Skåne fifflat med nationella prov så att några sydlänningar fått alltför höga betyg och därmed konkurrerat ut rättmätiga sökanden från de nordliga länen, vid antagning till Läkarutbildningen i Umeå. Förhoppningen är att genom de föreslagna åtgärderna ska fuskarna kunna blidkas. Att elförsörjningen liksom landets sjuk- och hälsovård drabbas svårt, enligt rubriken ovan, är tyvärr ett pris som måste betalas.

Det är väl ungefär så Folkbildningsrådet resonerar när dess styrelse nu föreslår att renodlade distanskurser inte ska få förekomma annat än i nödfall och bara om det finns särskilda skäl. En folkhögskoledeltagare som protesterade mot detta nätkursförbud fick nämligen direkt svar från FBR att förslaget beror på två regioners vägran att ge ersättning till distansstuderande.   ”Bakgrunden till förslaget är bland annat Västra Götaland-regionens plötsliga och tidigare Norrbottens landstings beslut att inte längre vilja betala för studerande som går på skolor i andra regioner, men som bor kvar hemma.[ ….] En förhoppning är att om FBR skärper kraven kan detta kanske blidka finansiären.”   Säger alltså FBR:s talesman!

När jag på 1990-talet började som lärare vid Birka folkhögskola kom jag ganska snart att introduceras i nätbaserad folkbildning. Jag engagerades i några utvecklande projekt såsom Kursbok Internet och det som sedan blev Nätbildarna. Erfarenheterna ledde till att jag anlitades av CFL-myndigheten, och efter dess avslut, av Folkbildningsrådet för spridande av folkbildande nätpedagogik. Tillsammans med Holakollegan Kiki Bodin skrev jag CFL-rapporten NUDU – Goda kombinationer av när- och distansmoment i folkhögskolornas kurser.  Vi kom också att leda ett stort antal fortbildningskurser och inspirationsdagar i flexibelt lärande, med besök på de flesta av landets folkhögskolor.

Samtidigt har jag fortsatt att leda terminskurser på distans utan fysiska träffar. Deltagare har varit studerande vid landets olika folkhögskolor som kunnat tillgodoräkna sig Birkas Nätbildarkurs som tillvalsämne.  Men också personer som på grund av funktionsnedsättning, sociala förhållanden, ekonomi eller geografisk belägenhet inte haft möjlighet att fysiskt ta sig till en folkhögskola någonstans i Sverige. Här ingår även ett antal utländska studenter från de flesta världsdelar. Dessa har pluggat en tid på svensk folkhögskola och sedan önskat behålla kontakten med det framåtsträvande nätpedagogiska föregångslandet i Norden.

Den blandning av kursdeltagare som Nätpedagogiken medfört har lett till ett berikande utbyte av personliga erfarenheter. Liksom lärdomar från en rad olika kulturer. Inte minst i ”mina” ämnen som till stor del handlat om Tro och Etik. Det har även betytt att folkhögskolor kunnat samverka, samt att ämnesområden som erbjudits vid enstaka skolor kunnat öppnas för intresserade deltagare över hela landet. Ett 70-tal sådana kurser har det blivit hittills, för min del. Men nu kanske slutet nåtts, eftersom FBR vill stoppa denna gränsöverskridande folkbildningsverksamhet. Det blir kanske istället vinstdrivande företag som ska ta hand om hela marknaden? Folkbildning ska inte längre vara öppen för alla? Eller vad menar FBRs styrelse?

Av svaret från FBR till den protesterande distanskursdeltagaren framgår att krasst ekonomiskt tänkande går före Folkbildningsidealen. Dessutom agerar man utifrån ett Storstadsperspektiv och tycks inte ta hänsyn till följderna för folkhögskolor och kursdeltagare i glesbygd med lång resväg från landets befolkningscentra. Visserligen sägs att undantag kan göras av medicinska och ekonomiska skäl. Men man tycks då inte heller fundera över konsekvensen av att en del kursdeltagare samlas på skolan medan andra inte kommer med. Om FBR:s förslag nu förverkligas kommer det förstås att innebära ett rejält kliv bakåt i Folkbildningens utveckling. Folkhögskolegrundaren Grundtvig gråter säkert i sin himmel och jag kan bara stämma in i hans sorgesång över krasst bakåtsträvande byråkrati.

Kenneth Hermansson

(f.d?) nätpedagog, Östersund

PS Ryktena om Vattenkraftstoppet och Läkarutbildningens nedläggande har lyckligtvis visat sig sakna grund. FBR-styrelsen har däremot ännu inte gjort avbön!

 

Kommentera "Vattenkraft från Norrland stängs av och Läkarutbildningen i Umeå läggs ned!"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*