Pedagogisk utveckling

Lär mer om medier i Lär om medier

Den fortsatta digitaliseringen påverkar oss alla och nya medievanor är numera ett faktum. Vi har växlat upp vårt medieanvändande och det har gått fort. Nu är det mer filmklipp, åsikter, delade bilder och en nyhetsförmedling där det stundtals är osäkert vem som är avsändaren. Kort sagt, vi behöver redskap för…


”Kom in i molnet”

På Skarpnäcks folkhögskola går under senhösten 2015 distanskursen ”Kom in i molnet” av stapeln. Kursen vänder sig till personer med viss datorvana som vill lära sig mer om att hantera molnlagring – alltså att använda program för att lagra filer som bilder och dokument på internet och inte lokalt på…


Tolkkurs på distans – ett viktigt samhällsuppdrag

På Katrinebergs folkhögskola på den halländska landsbygden finns en av landets åtta kontakttolkutbildningar som står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYh). Det är en distansutbildning och den har funnits i sin nuvarande form sedan 2007. Kursen är med ett ökat behov av tolkar mycket populär. Den har 35 platser…


Jenny, Aidan och Judith – om boksamtal i Kristianstad

Jag är förväntansfull. Det handlar om lässtrategier och läsutveckling på gymnasiet när Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia på Wendesgymnasiet i Kristianstad, håller föreläsning. Det är samma nivå som många folkhögskolestuderande studerar på. Många av hennes elever – likt folkhögskolans – har svårigheter med läsning och skrivande. Lägg till…


Digitala resurser utmanar synen på lärande och kunskap

Elisabet Norin rapporterar från SETT SYD i Malmö under två dagar. SETT SYD är en konferens för modernt och innovativt lärande, som nu även finns på sydliga breddgrader, förutom som tidigare i Stockholm. ”Digitala resurser utmanar synen på lärande och kunskap.” Det är rubriken för Anna Åkerfeldts seminarium på SETT…


re:published – ”Flexibelt stöd”

re:published är en satsning från re:flex där vi återpublicerar material från förr. Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL, var en myndighet som bland annat gav ut en mängd skrifter för folkbildningens flexibla lärande. Här återpublicerar re:flex delar av det fjärde kapitlet, ”Flexibelt stöd”, från handboken NU DU, skriven av Kiki…


Tillbakablick 2014-15

Ju mer material man producerar desto lättare är det att det försvinner i mängden. Av den anledningen kommer här en tillbakablick tänkt att sortera upp och påminna om en del av det vi gjort under det senaste året. Titta gärna även på vår tillbakablick 2013-2014. SE-stiftelsens internetguider Stiftelsen .se har…


”Digitala läromedel – när, hur och varför”

Håkan Fleischer skriver för re:flex direkt från konferensen Framtidens läromedel. Under rubriken ”Digitala läromedel – när, hur och varför” talar Per Kornhall om huruvida svensk utbildning är inne i ett paradigmskifte. Innan några slutsatser dras måste dock ett par grundläggande utgångspunkter naglas fast enligt Per. Det är för honom givet att…


Ett stöd för att alla skall lyckas i praktiken

Håkan Fleischer skriver för re:flex direkt från konferensen Framtidens läromedel. Michael Rystad möter oss i seminariesalen och talar om kvalitet och utveckling på skolsidan i Svedala kommun. Det är en liten kommun med en arbetsmodell som väckt stor uppmärksamhet. Skolutvecklingens hemsida, http://www.svedala.se/kvutis har väckt stor uppmärksamhet och nämns tillsammans med andra…


Digitalisering som lyfter skolan

Håkan Fleischer skriver för re:flex direkt från konferensen Framtidens läromedel. Seminariet leds av Helena Kvarnsell som är lärare i Ma, NO och teknik. Hon är också anställd av Lärarnas Riksförbund för att utveckla förbundets IT-strategi. Tillsammans med Håkan Fleischer har hon skrivit boken Digitalisering som lyfter skolan – Teori möter praktik….