Omvärld

Internetdagarna 2015 – Samtidens storm

IIS (Internetstiftelsen i Sverige) är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige. De ansvarar för internets svenska toppdomän .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. Sedan september 2013 sköter IIS också drift och administration för toppdomänen…


Om ABC 80 och om lätta svar på komplexa frågeställningar

Elisabet Norin rapporterar från SETT SYD i Malmö under två dagar. SETT SYD är en konferens för modernt och innovativt lärande, som nu även finns på sydliga breddgrader, förutom som tidigare i Stockholm. Skolan har alltid använt sig av teknik. Linjal. Räknesticka. När kalkylatorn ersatte räknestickan. Eller räknedosan som vi…Digitala resurser utmanar synen på lärande och kunskap

Elisabet Norin rapporterar från SETT SYD i Malmö under två dagar. SETT SYD är en konferens för modernt och innovativt lärande, som nu även finns på sydliga breddgrader, förutom som tidigare i Stockholm. ”Digitala resurser utmanar synen på lärande och kunskap.” Det är rubriken för Anna Åkerfeldts seminarium på SETT…”Digitala läromedel – när, hur och varför”

Håkan Fleischer skriver för re:flex direkt från konferensen Framtidens läromedel. Under rubriken ”Digitala läromedel – när, hur och varför” talar Per Kornhall om huruvida svensk utbildning är inne i ett paradigmskifte. Innan några slutsatser dras måste dock ett par grundläggande utgångspunkter naglas fast enligt Per. Det är för honom givet att…


Ett stöd för att alla skall lyckas i praktiken

Håkan Fleischer skriver för re:flex direkt från konferensen Framtidens läromedel. Michael Rystad möter oss i seminariesalen och talar om kvalitet och utveckling på skolsidan i Svedala kommun. Det är en liten kommun med en arbetsmodell som väckt stor uppmärksamhet. Skolutvecklingens hemsida, http://www.svedala.se/kvutis har väckt stor uppmärksamhet och nämns tillsammans med andra…


Digitalisering som lyfter skolan

Håkan Fleischer skriver för re:flex direkt från konferensen Framtidens läromedel. Seminariet leds av Helena Kvarnsell som är lärare i Ma, NO och teknik. Hon är också anställd av Lärarnas Riksförbund för att utveckla förbundets IT-strategi. Tillsammans med Håkan Fleischer har hon skrivit boken Digitalisering som lyfter skolan – Teori möter praktik….


Alla kan skriva – ny digital pedagogik & skrivverktyg

Håkan Fleischer skriver för re:flex direkt från konferensen Framtidens läromedel. Seminariet leds av Martin Tiberg som är projektledare för Alla kan skriva. Vi får också möta lärare och elever som varit med och arbetat i projektet. Gruppen presenterar för oss ett digitalt verktyg som är plattformsoberoende som bygger på att en…


Geek Girl Meetup & Big Sister om säkerhet och integritet på nätet

Idag har de flesta svenskar en närvaro och identitet på nätet. Vi delar bilder, upplevelser och funderingar med varandra. Vi skickar mejl, diskuterar och söker information. När vi använder nätet innebär det också att allt vi skriver, skickar och lägger upp kan övervakas och sparas ner. Även om vi använder…