Debatt

Vem är morgondagens folkbildare?

1985 sökte jag jobb på folkhögskola. Jag kom, så att säga, in från kylan, hade inga erfarenheter av folkbildning och ingen lärarutbildning. Man kollade mina ämneskunskaper och gillade uppenbarligen mina breda arbetslivserfarenheter och livserfarenheter, så jag fick jobbet. Folkbildare blev jag genom att arbeta i lag med erfarna och rejält…


Vad är bildning och vad har bildning med Internet att göra?

Ingemar Svensson, Tankesmedjan OmBildning, har för re:flex skrivit en artikel om bildning och Internet. Denna artikel är cc-märkt med licensen by-nc-nd. Läs mer här. Vad är bildning och vad har bildning med Internet att göra? Vad menar vi när vi talar om bildning? Är det allmänbildning vi tänker på och…


Om web 2.0 och sociala medier

Staffan Hübinette, Tollare folkhögskola, är sedan mitten av 1990-talet engagerad i utvecklingen av folkbildningens flexibla lärande. Staffan har bl.a. skrivit ”Nätets utveckling och folkbildningens möjligheter – En idéskrift” och ”Folkbildningen och Web 2.0 – utmaningar och möjligheter”. Här skriver han om web 2.0 och sociala medier. Om web 2.0 och…


Om Bildningen och den digitala revolutionen

Denna artikel är cc-märkt med licensen by-nc-nd. Läs mer här. Tankesmedjan OmBildning menar att det finns relevanta frågor att diskutera inom svensk folkbildning. Här presenterar OmBildning själva sin tankesmedja och vad de ska göra framöver. Om Bildningen och den digitala revolutionen I boken ”Kunskapsfilosofi” lyfter Bernt Gustavsson fram Aristoteles begrepp…