LIKA – att ta tempen på det digitala

"40° im Schatten 346/365"  (CC BY-ND 2.0) by Dennis Skley on Flickr"40° im Schatten 346/365" (CC BY-ND 2.0) by Dennis Skley on Flickr

Inte bara vi i folkbildningen tar fram strategier för digitalisering under 2014, mycket är på gång just nu. Redan före valet kommer regeringen att ge i uppdrag åt Skolverket att utarbeta en nationell strategi för den svenska skolan. Och tidigare har SKL haft i uppdrag av regeringen att skapa ett nationellt forum.

Självskattningsverktyg på nätet

SKL har också tagit fram ett ramverk och ett webbaserat självskattningsverktyg. Verktyget ska hjälpa kommunerna att utvärdera sin digitala verksamhetsutveckling. Skolförvaltningar, skolchefer och rektorer kan genom verktyget göra en lägesbedömning för att sedan ta fram lämpliga strategier för fortsatta insatser.
likaVerktyget heter LIKA it-tempen (ledning, infrastruktur, kompetens och användning) och består av tre delar som behandlar fyra olika områden. Verktyget är tänkt att ge en övergripande och konkret bild av var verksamheten befinner sig. Det är i första hand avsett som ett stöd för rektor och skolledning. Det går också att använda som del i eller komplement till ett systematiskt kvalitetsarbete. Verktyget finns som prototyp att använda redan nu och kommer att lanseras i sin fullversion den 27 augusti.

Folkbildningens rådslag för digital utveckling

Verktyget ligger i linje med det arbete som nu sker i våra rådslag för folkbildningens digitala utveckling. Rådslagen inom folkhögskolor och studieförbund görs genom SWOT-analyser där man tittar på dessa områden och hur de förhåller sig till omvärlden och folkbildningens uppdrag. Rådslagen är i full gång och under augusti och september pågår diskussionerna om utvecklingen nationellt, regionalt och lokalt framöver.

Resultat av rådslagen och den nationella konferensen 20 november kommer att ligga till grund för våra strategier. Folkbildningsrådets styrelse kommer att ta beslut i december.

Ni kan redan nu använda LIKA it-tempen som stöd i både kvalitetsarbete och inför rådslagen (byt ut ordet skola). Om en tid kan ni göra om undersökningen för att få en ny bild av er utveckling.

Länkar:

lika.skl.se

Stefan Pålsson, som håller i omvärldsbloggen om IT i skolan för Skolverket, har skrivit om LIKA i sin omvärldsblogg
http://omvarld.blogg.skolverket.se/2014/06/26/lika-it-tempen-for-skolan/

Mer information om LIKA:
http://lika.sklblogg.se/files/2014/06/LIKA_it-tempen_skolan.pdf

Information om folkbildningens rådslag för digital utveckling:
http://www.folkbildning.se/om-folkbildningsradet/verksamhet/Flexibelt-larande/radslag-2014-for-digital-utveckling-i-folkbildningen/

Kommentera "LIKA – att ta tempen på det digitala"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*