”Leva och bo i Sverige”

"Sandsjön, Dångebo (Sweden)"  (CC BY-NC 2.0) by Jonas Smith on Flickr"Sandsjön, Dångebo (Sweden)" (CC BY-NC 2.0) by Jonas Smith on Flickr

”Re:flex i verkstan” är en serie ”studiebesök” bland folkbildningens flexibla lärande. Re:flex gör nedslag hos studieförbund och folkhögskolor och ser hur de arbetar på olika sätt med flexibelt lärandet.


Leva och bo i Sverige är en öppen lärresurs på nätet som är gjord för att underlätta för människor som är nyanlända till Sverige. Vi möter Anne Westman, Studiefrämjandet Södra Lappland, som berättar om arbetet med att skapa Leva och bo i Sverige och om hur det är att arbeta i ett projekt med projektmedel från Folkbildningsrådet. Själva lärresursen hittar du här.
Filmen är producerad för re:flex av Ola Hallqvist/AB audiola 2011.

]]>

Kommentera "”Leva och bo i Sverige”"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*