Tjänster i svenska och matte – öppet 24/7 på flera språk

En skylt med texten "Always Open""We Always End Up Here" CC BY-NC 2.0 by Faith Keay on Flickr

För bara något år sedan rapporterade vi på Re:flex om Hej, svenska! byggt av pedagoger på Södervärnskolan i Malmö. De arbetade med ett stort digitalt projekt för att hjälpa sina studerande, ofta analfabeter, till svenska språket. Sajtens syfte är att träna uttal och stavning. Gång på gång. Idag är den ytterligare utbyggd: testa här och använd i din verksamhet! Möjligheten att upprepa utan att tröttna, är en stor vinst i lärprocessen. Till sin glädje hade lärarna redan då sett att det var långt många fler besökare än bara de egna språkgrupperna som använde webbsajten.

Från skräp till hela globen

Material ligger med andra ord inte längre inlåst i skåp, sitter i lärarpärmar eller skräpar i klassrum utan kan på webben återanvändas gång efter annan. Utan att nötas ut. Möjliga att använda varhelst man själv befinner sig, oavsett tidpunkt.

Flera digitala byggen av det här slaget ser nu dagens ljus. De kan vara finansierade och producerade lokalt, men – givetvis – användas varsomhelst på jordklotet.

Matte för okoncentrerade på svenska, русский, polski, فارسی

Ett nytt sådant exempel är www.webbmatte.se. Det är en tjänst på åtta olika språk för matte i år 6-9 och tre olika språk för gymnasieskolans matte. Den riktar sig till de studerande, men också till pedagoger. Här finns övningar, förklaringar och instruktionsfilmer. Vi som har svårt att koncentrera oss när någon ger instruktioner är tacksamma att kunna köra filmerna om och om igen. (Och jag vet numera varför en cirkel är just 360 grader och inget annat …)

För pedagog eller studerande som är flerspråkig – svenska och något eller några av de övriga språken – är det givetvis en enorm tillgång att kunna växla emellan, för än större förståelse och förankrade kunskaper.

Flippa matten

Lärare som bekvämt vill hitta material till sin flippade matte har bara att ta för sig och segla iväg med hjälp av den här tjänsten.

Sajten är gjord av Stockholms stad (tack, tack, tack!) som gärna vill ha kontinuerlig kontakt och synpunkter från sina användare.

Elisabet Norin

Kommentera "Tjänster i svenska och matte – öppet 24/7 på flera språk"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*