Tillbakablick 2013-2014

Backspegel"Autofest Mirror" (CC BY-NC-ND 2.0) by Karl Summerfield on Flickr

Ju mer material man producerar desto lättare är det att det försvinner i mängden. Av den anledningen kommer här en tillbakablick tänkt att sortera upp och påminna om en del av det vi gjort under det senaste året.


Varför och hur – flexibelt och nätbaserat lärande

Det handlar om deltagaren” är en film där Signild Håkansson från Folkbildningsrådet berättar om varför folkhögskolor numera ska ha inslag av flexibelt lärande. ”Man kan inte stå utanför samhället” är också en film. Där berättar Britten Månsson-Wallin, Folkbildningsrådets generalsekreterare, om studieförbunds och folkhögskolors roll i det nya samhället.

En stor undersökning (33 länder) visar ett stort behov av fortsatt arbete för digital delaktighet. Det kan man läsa mer om här. Vill man veta hur det står till med det digitala delaktighetsarbetet inom folkbildningen kan man börja med att läsa artikeln ”Är du digital, lille vän?”.

Här är en rad artiklar som ger olika exempel på hur man kan arbeta med nät inom folkbildningen:

  • I artikeln ”På resande fot – fast ändå inte” berättar Cecilia Fröberg på Bergslagens folkhögskola om hur hon använt olika ”virtuella reseverktyg” på en distanskurs.
  • På receptarie- och apoterkarutbildningarna på Umeå universitet använder man virtuella apotek och såväl studenter som lärare får agera i dessa miljöer med hjälp av avatarer. Läs med om det i artikeln ”Från högtalartelefon till avatar”.
  • Det är förstås så att ”Teknik är det sekundära”. I alla fall uttrycker sig Måna Nilsdotter så då hon berättar för re:flex hur hon arbetar på distanskurser. Pedagogiken i första hand!
  • Staffan Pettersson på Hola folkhögskola berättar bland annat om en tanke där man kombinerar distans- och fysiska studier i artikeln ”Att inte göra gränserna så tydliga”.
  • Bland paddor och bin” berättar om en studiecirkel där gamla traditioner möter ny teknik i en lyckad kombination.

Fler artiklar om hur man kan arbeta hittar du också nedan, t.ex. under rubriken Wikis och Appar, paddor och mobilt lärande.

Två artiklar med temat hur man kan ställa om en hel organisation har också släppts under året, ”Karlskoga folkhögskola kopplar samman nät och klassrum” samt ”Droppen urholkar stenen”. Vi har också publicerat två filmer med samma tema: ”Nya sätt att jobba, nya utmaningar” och ”Om eldsjälar och erfarenhetsutbyte”.

Wikis

Under det gångna året har vi publicerat en hel del material om wikis, nämligen en re:ality-artikel om gymnasiepedagogen Pontus Bråmer där han berättar om hur han arbetat med en egen wiki i kombination med QR-koder, ”Samarbete i skarpt läge” där Mathias Anbäcken berättar om hur han arbetat med Wikipedia på folkhögskolekurs och slutligen artikeln ”Fler kvinnor skapar, delar och lyfter på Wikipedia” skriven av Kerstin Namuth.

MOOCs

Om Massive Open Online Courses har vi skrivit mycket det senaste året. I artikeln ”Vad är en MOOC?” lär du dig grunderna. Vill du placera in MOOCs i ett folkbildningsperspektiv kan du läsa artiklarna ”Nu får det vara MOOC” och ”MOOCs i folkbildningen”. Som avslutning på MOOC-satsningen så skrev Elisabet Norin från re:flexredaktionen om hur det är att delta i en MOOC. Det beskrev hon i tre delar som du hittar här, här och här.

Appar, paddor och mobilt lärande

Det mobila lärandet är här! Under året re-publicerade vi därför en spännande artikel som handlade om hur det skulle bli när man kunde ha med sig information och skapa kunskap överallt – Allestädes närvarande kunskap. Re:flex åkte till Ingesunds folkhögskola och belyste användandet av iPads där i fyra artiklar.

Tove Andersson (IKT-Tove) skrev tre artiklar som tipsade kring bra appar ur tre olika synvinklar: Appar som stöd, Att läsa och skriva med hjälp av öronen? och Appar för SFI.

Vi skrev om något som kanske blir allt vanligare, nämligen att ta fram egna appar som Leksands folkhögskola gjort.

Slutligen tipsade vi själva också om bra appar, dels i artkeln ”Hjärtan och utrop i marginalen”, dels i denna artikel och dels genom våra jul-appar på vår Facebooksida.

Re:published

Förutom den tidigare nämnda artikeln om allestädes närvarande kunskap, har vi också re:publicerat andra artiklar med några år på nacken:

och slutligen:

  • Varför allt detta motstånd? som är en 7 år gammal artikel om motståndet mot nätundervisning inom folkbildningen skriven av Elisabet Norin som också skrivit en ny betraktelse om folkbildares inställning till nätbaserat lärande idag. Den kan man läsa här.

Funktionsnedsättningar och nätbaserat lärande

Studieförbundet Vuxenskolan tog under 2013 fram en öppen lärresurs om hur man med hjälp av iPads kan hjälpa afatiker till bättre kommunikationsmöjligheter. Lär dig mer om det på filmen ”Digibok”.

Fellingsbro folkhögskola visar tecken på särskild flexibilitet” är en artikel som handlar om en distanskurs i teckenspråk.

Lyckad iLearn på Mora folkhögskola” handlar om arbetet med kurser för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

I filmen ”Datorstöd och dyslexi” kan du höra lärare och deltagare berätta om Sundsgårdens folkhögskolas arbete med läs- och skrivsvårigheter.

Emma Rävås berättar om hur hon skriver med hjälp av talsyntesen Ingmar i ”Sagan om Ingmar och den elaka prinsessan”.

Under våren 2014 hade Folkbildningsnätet en tillgänglighetskonferens som Re:flex rapporterade från. En annan konferens vi rapporterade från var Lättlästkonferensen i slutet av 2013. Det gjordes med tre texter: ”Att göra sin röst hörd – konferens med aktualitet och svärta”, ”Film med app i örat” och ”Läsa lätt som en plätt på platta”.

Filmer från Paradigmmäklarna

Troed Troedsson från Paradigmmäklarna har för vana att utmana vårt sätt att se oss själva och omvärlden. Det gör han också i de fyra filmerna som publicerades i re:flex under våren.

Övrigt

Paul Stacey, Associate Director of Global Learning inom den världsomspännande organisationen Creative Commons, var i Sverige under året och re:flex publicerade en intervju med och en föreläsning (”Building a global adult learning commons”) av honom. Han berättar där om det viktiga med delning och öppenhet på Internet.

Internet är fullt av information, men vad är falskt och vad är sant? Mer om källkritik hittar man  i artikeln ”Källkritik – viktigare än någonsin”.

Kommentera "Tillbakablick 2013-2014"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*