Specialpedagog gillar lärplattan

"iPad" (CC BY-NC-ND 2.0) by Milind Alvares on Flickr"iPad" (CC BY-NC-ND 2.0) by Milind Alvares on Flickr

På Ingesunds folkhögskola är alla deltagare utrustade med varsin iPad. Lärplattan har stimulerat lärandet för deltagare med läs- och skrivsvårigheter. Lärandet är mer lustfyllt och flexibiliteten har ökat. Det menar Henric Ahlgren, specialpedagog och lärare i svenska.

Det här är den tredje artikeln av fyra om iPads på Ingesunds folkhögskola signerade Jan Pettersson. Artikel ett och två hittar du här och här.

henric

Henric Ahlgren är specialpedagog och lärare i svenska.

Henric blickar ut över Glafsfjorden. På andra sidan vattnet visar Arvika upp stadens siluett. Själv bor han i Karlstad och började på skolan för ett år sedan.
Då hade personalen redan kommit igång med iPad-satsningen, liksom ett par pilotprojekt. Han minns den första dagen mycket väl.
– Jag fick en lärplatta i handen och tänkte: ”Ännu en teknisk pryl att lära sig.” Testade den samma kväll och föll omedelbart för hela konceptet. Det var lätt att inse alla möjligheter, berättar han.
Sedan den dagen har lärplattan blivit en del av Henrics pedagogiska vardag.
– Det känns konstigt utan den, men det händer väldigt sällan. Om den saknas använder jag min smartphone, säger han.

Dynamisk lärarroll

Henric är specialpedagog och lärare i svenska. Ämnen han jobbat med i tio år på gymnasiet. I det perspektivet ber jag honom berätta hur lärplattan påverkat lärarrollen, sätt att arbeta och planera.
– Den har skapat en helt annan dynamik. Deltagarna har både tillgång till snabb information och många funktioner. De är mindre beroende av bestämda platser, mer rörliga. Jag vet att de kan jobba på ett annat sätt, eftersom de kan hantera lärplattan. Det gör att vi kan jobba friare och växla mellan olika grupper. Flexibiliteten har ökat, säger han.

Inbyggd talsyntes

Han gör några knapptryckningar, funderar en stund och säger några förlösande ord:
– Lärplattan i sig är ett hjälpmedel.
Jag ber honom utveckla resonemanget. Hur då? På vilket sätt?
– Den är så otroligt användarvänlig och den höjer motivationen. Den bokstavligen lyfter deltagarna, säger han och höjer handen i luften.
Framför allt stimulerar den lärandet för deltagare med läs- och skrivsvårigheter och andra särskilda behov. Förutom att det finns många lättillgängliga appar för ordbehandling, rättstavning och översättning framhåller han lärplattans inbyggda talsyntes.
– Med hjälp av den kan du få texter upplästa. Samtidigt som deltagarna lyssnar kan de följa med i texten. Det underlättar för många och talsyntesen är enkel att använda, säger han.

Stimulerar alla sinnen

Lärplattan har många multimediala funktioner samlade på ett ställe och bygger på fingerfärdighet. Ett taktilt verktyg. Det gynnar deltagare med koncentrationssvårigheter, ett vanligt fenomen bland de med särskilda behov.
Henric pekar även på den lustfyllda känslan som lärplattan ger.
– Den lockar fram alla sinnen och gör studierna roliga. Det stimulerar lärandet, säger han.

Populära appar

Appen IntoWords föreslår ord medan man skriver.

Appen IntoWords föreslår ord medan man skriver.

Efter ett år av arbete med lärplattan har Henric samlat på sig en diger erfarenhet. Jag undrar vilka appar som blivit hans favoriter för deltagare med särskilda behov. Han letar febrilt och visar mig IntoWords.
– Den föreslår ord medan man skriver, så kallad ordprediktion. Stavningshjälpen fungerar bra. Den har också uppläsning av text på både engelska och svenska, förklarar han.
För dyslektiker använder Henric appen Soundnote. Med den är det möjligt att anteckna och spela in ljud samtidigt. En deltagare kan spela in en lektion. I efterhand är det lätt att hitta i föreläsningen genom att klicka på stödorden.

Många framgångsfaktorer

Erfarenheterna från Ingesund är goda. Lärplattan har visat sig vara ett framgångsrikt hjälpmedel för deltagare med svenska som andraspråk, läs- och skrivsvårigheter. Den har underlättat språkinlärningen, höjt motivationen och ökat den digitiala aktiviteten. Pedagogerna är nöjda. Låt oss se det ur deltagarnas perspektiv. Varför upplever de lärplattan så positivt?
– Det är många faktorer. Formatet är behändigt, den är lätt att ha med sig. Den är populär, en innepryl. Den har både en tilltalande grafisk design och hög kvalitet på ljud och bild, menar han.
Han tror också att appar istället för program höjer attraktionskraften.
– Det kommer hela tiden nya appar, det skapar en lek- och lustfylld känsla, en ständig nyfikenhet, och ett snack om vilken app som dyker upp nästa vecka, säger han.
Dessutom är den låga tekniktröskeln en fördel.
– Funktionerna är enkla, minimalt med krångel, inga virus, snabb uppstart och lång batteritid, säger han.

Nackdelar

Finns det några nackdelar?
– Det är fortfarande så att de bästa programmen för de med läs- och skrivsvårigheter finns på vanliga datorer, anser han.
Dessutom tycker han det varit problem med filhanteringen, men där finns lösningar på gång. Skolan tänker börja använda Dropbox, en molnbaserad lagringsplats för dokument.

Samarbete med biblioteket

Henric blickar framåt. Tack vare sin specialpedagogiska kompetens har han blivit indragen i skolans nya projekt Lärplattor och e-böcker för flexibelt läsande. Ett samarbete med Arvika bibliotek.
– Det är stimulerande. Jag ser många möjligheter för våra studerande. Ett nära samarbete med biblioteket behövs för att främja deras läsning, avslutar Henric.

Kommentera "Specialpedagog gillar lärplattan"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*