Sommenbygden skapar musik på distans

Noter"Musical Notes texture" CC BY 2.0 by *nacnud* on Flickr

Re:flexredaktionens Mathias Anbäcken skypade med Magnus Ericsson, kursansvarig för Musik på distans på Sommenbygdens folkhögskola, för att få reda på mer om hur det är att bedriva en musikkurs på nätet.

Berätta om kursen!

Det är en grundläggande musikkurs med gehörsträning och musikteori. Kursen är på 25 %, går på distans och har fyra obligatoriska träffar per läsår. Detta år har vi 14 deltagare.

Musikkurser som inte går på distans handlar ofta om att nå sådana som vill arbeta med musik, en mellanstation mellan estetiskt gymnasium och musikhögskola. Vår distanskurs är mer på grundläggande nivå, vi har till exempel inte några antagningsprov.

Målgrupperna för vår musikkurs på skolan och musikkursen på distans skiljer sig alltså åt och det var också en tanke från början. Vi ville ha deltagare från lite olika grupper på vår distanskurs och det har vi lyckats med. Just nu har vi till exempel ett åldersspann mellan 22 och 72 års ålder och vi börjar också få en större geografisk spridning.

Uppgifterna kommer en gång i veckan och redovisas på olika sätt beroende på uppgiftens innehåll och karaktär. Ibland ska redovisningen ske i våra gemensamma ytor och ibland ska man skicka saker till lärarnas mailboxar. Det kan vara uppgifter som ska lösas i form av diskussioner, textredovisningar eller videoinlägg. Det är lite olika.

Vi är tre lärare på kursen och vi fungerar också som mentorer för deltagarna.

Joakim - en av lärarna på kursen

Joakim – en av lärarna på kursen.

Berätta om träffarna på skolan!

Just nu har vi 4 obligatoriska träffar per läsår. Vi fokuserar på olika ämnen på träffarna, till exempel musikteori. Sen har vi också 2 frivilliga träffar per läsår. Vi passar också på att spela tillsammans på träffarna, och på de frivilliga träffarna spelar vi bara. Det är kul träffar där vi utgår ifrån hur många och vilka som är där och bestämmer sedan vad vi ska spela just den dagen.

Hur kom kursen till?

Kursen är ganska ny fortfarande. Det andra läsåret är snart slut. Kursen kom till som ett resultat av kraven på distansutbildningar i statsbidragskriterierna.*

Vi på skolan behövde alltså en distanskurs och vi på musiklinjen i huset var nog mest nyfikna på att dra igång något. Jag kände att jag behövde en utmaning, något nytt. En del sa att ”musik på distans, det går väl inte?”, och det blev en trigger. Jag gick grundkursen i flexibelt lärande parallellt med kursstart vilket hjälpte mig mycket.

Vilken plattform använder ni?

Vi använder FirstClass som grund med flera konferenser där vi och deltagarna samtalar. Vi använder också Folkbildningsnätets videokonferenssystem samt Videomaten.

Vi har haft problem med att lägga ut uppgifter och material eftersom deltagarna och de flesta lärarna använder webbinloggningen till FirstClass. Uppgifterna flyttas ju ner i hierarkin ju mer inlägg det blir. Vi använder därför ett delat Dropbox-konto för material och uppgifter, så deltagarna får uppgifterna via länkar i konferensen till Dropbox.

Använder ni några andra program?

Vi använder förstås andras material från nätet, till exempel YouTube-filmer, men vi funderar på att skaffa ett eget konto där som vi kan samla instruktioner på.

Sedan har vi ett gratis notskrivningsprogram som heter MuseScore och ett gehörsträningsprogram som heter EarMaster.

Kan deltagarna spela tillsammans via nätet med hjälp av något program?

Vi använder ett gratis ljudredigeringsprogram som heter Audacity som vi funderar på att även börja använda så att vi kan spela musik tillsammans. Då kan deltagarna spela in sina ljudfiler separat och sedan sätter man ihop det med hjälp av Audacity.

Vi har förresten inte bara nätmaterial. Vi jobbar också med pappersböcker, en musikteoribok och en bok om svenska visor.

Framtiden då? Var är kursen om några år?

Vi har lång väg kvar att gå. Vi lär oss hela tiden för det är fortfarande nytt för oss. Vi arbetar samtidigt med processen, innehållet och formen. Men om några år tänker vi oss att mycket har satt sig och vi kan få fokusera mer på själva innehållet i kursen.


*Skrivningen i statsbidragskriterierna: ”Förutom den utbildning som anordnas i skolans lokaler, ska folkhögskolorna också anordna kurser som ges helt eller delvis på distans i form av nätbaserat lärande.” Hela statsbidragskriterierna kan du hitta här.

Sommenbygdens folkhögskolas sida om kursen.

 

Kommentera "Sommenbygden skapar musik på distans"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*