Samarbete i skarpt läge – re:ality med Mathias Anbäcken

Myror"DSC_1187" (CC BY-NC-ND 2.0) by Deven Dadbhawala on Flickr

I serien re:ality berättar pedagoger hur de använder nätet i pedagogiken på olika sätt. Mathias Anbäcken har arbetat med folkhögskolekurser på nätet i 15 år. Här berättar han om hur han använt Wikipedia i kurser.

Jag har provat några gånger att låta deltagare redigera och/eller skapa artiklar på Wikipedia. Fördelarna är många. Det är på riktigt! Alla vet vad Wikipedia är och använder det, men få eller ingen har provat att redigera och de flesta vet inte ens om att världens största uppslagsverk är byggt på allas gemensamma kunskap. Att det är på riktigt gör att tröskeln är lite högre, för medvetenheten om att alla (i alla fall alla svenskspråkiga) kan läsa det man skriver gör förstås att det kan bli lite ”scenskräck”. Men å andra sidan är stoltheten desto större när man skrivit något. Allra störst är stoltheten när man skapat en helt ny artikel som sedan byggs på och växer och blir allt bättre. En fördel är förstås också att man – på köpet – lär sig att Wikipedia oftast går att lita på, men inte alltid, och vilka signaler (historiken, hur många skribenter, källor m.m.) man kan titta på för att granska tillförlitligheten.

I våras hade jag ett treveckorsblock kring Wikipedia. Första veckan fick deltagarna lära sig hantverket. Alltså hur gör man rent tekniskt när man redigerar på Wikipedia. Sen fick de också börja grunna på vad de skulle starta för nya artiklar. Några hade idéer tämligen omgående medan andra tog hjälp av att titta på den så kallade önskelistan på Wikipedia.

Under första veckan fick de också kolla om de idéer till artiklar de hade faktiskt skulle hålla. Om de skulle anses relevanta nog för att få stå kvar som egna artiklar. Så vi lusläste relevanskriterierna.

Andra veckan var det så dags att sjösätta nya artiklar. De flesta fick ligga kvar, men några ströks tämligen omgående. Det var hårt för de som råkade ut för det, men samtidigt lärorikt. Det var inte heller så att dessa artiklar raderades utan argument, utan det var förståeligt till slut även för de flesta varför artiklarna ströks.

Tredje veckan byggde deltagarna vidare på varandras artiklar, förbättrade dem med källor, ordval, mer fakta och så vidare. Och andra wikipedianer deltog ju i skapandet förstås. En artikel är ju aldrig ”ens egen”. Så fort man lägger ut den är den allas egendom att bygga vidare på och förbättra. Det normala är att en artikel som är ny putsas upp av någon annan användare på Wikipedia redan under de första timmarna.

Min erfarenhet är att just att skriva i ett så skarpt läge som artikelskapande på Wikipedia innebär är väldigt motiverande, Men man kan få arbeta en hel del just med tröskeln och likaså med att faktiskt övertyga alla om att de kan bidra. Alla är bra på något. Det gäller bara att gräva fram det ibland.

Extra motiverande för deltagarna var också att Wikipedia (eller rättare den del av Wikimedia Sverige som heter Wikipedia i utbildning) uppmärksammade vår närvaro under de här tre veckorna och twittrade och Facebookade om våra artiklar. :)

Mathias Anbäcken

Kommentera "Samarbete i skarpt läge – re:ality med Mathias Anbäcken"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*