Så gör du dina nätkurser tillgängligare för deltagarna

Många små sakerVariation! (”Knick-Knack” CC BY-NC-ND 2.0 by Nina Helmer on Flickr)

I det något polemiska debattinlägget ”Den verkliga skammen är att inte skapa förutsättningar för alla” (februari 2014) skrev jag om hur människor med läs- och skrivsvårigheter, bl.a. i form av dyslexi, kan uppleva att de inte riktigt får vara med i undervisningen. I synnerhet när undervisningen är uppbyggd kring text.

Vi har alla som mål att skapa tillgängliga kurser, för vi vill att alla ska vara med. Det är därför vi gör det vi gör. Vi anser att erfarenhets- och kunskapsutbyten är viktiga för demokratiutvecklingen, som något som verkligen kan förändra såväl mänskliga liv som världen.

Detta ideal tycker jag är en fantastisk grogrund för att just skapa tillgängliga nätkurser i vilka deltagarna i allra högsta grad kan känna sig delaktiga. Om vi omvandlar idealet till praktik, och dessutom gör det på ett sätt som genomsyrar kurserna i sina helheter, förmår vi skapa kurser online som inkluderar alla utan att peka ut någon.

Vi har redan haft massor av bra tankar och gjort saker i våra nätkurser som ökar tillgängligheten för deltagarna. I guiden nedanför kommer några exempel på tankar vi har tänkt och saker vi har gjort för att alla ska få vara med, och som jag hoppas ska inspirera oss till att fortsätta vårt arbete för ökad tillgänglighet.

Skapa ett varierat kursinnehåll.Så gör du dina nätkurser tillgängligare för deltagarna·

 • Ju fler medier du använder dig av desto större tillgänglighet. Fråga dig själv om det alltid är helt motiverat att använda text eller om du kan ha med en film, ljudfil eller bild istället. Eller ännu bättre – presentera samma info i olika format! Nätkursen blir inte bara mer tillgänglig, den blir också roligare när du har ett varierat kursinnehåll. Ett varierat kursinnehåll ska inte bara eftersträvas i uppgifterna utan även i de fasta elementen, t.ex. kursplan och välkomstbrev.
 • Låt kursdeltagarna välja presentationsform(er).
  När så är möjligt, låt kursdeltagarna välja presentationsformen för en viss uppgift. Ge några exempel på hur de kan presentera eller redovisa uppgiften i själva uppgiftsbeskrivningen. För många som har läs- och skrivsvårigheter underlättar det till tusen om de får möjlighet att spela in sina svar på instuderingsfrågor, förhör och/eller prov. Det viktiga är trots allt att de får chansen att visa att de har gjort det de ska göra och kan ämnet, och försök att göra det till ett alternativ som gäller alla kursdeltagare. Gäller det mera kreativa nätkurser kan du utmana både dig själv och kursdeltagarna till att använda olika medier, även sociala medier. Så kan resultatet av en skrivlektion leda till en radioessä eller -teater och en lektion i konsthistoria utmynna i en snygg och grafisk anslagstavla på Pinterest.
 • Ge feedback i olika former.
  Att ge varandra kommentarer, feedback och uppmuntran är en viktig del av undervisningen online. Det är så du som kursledare och dina kursdeltagare växer kunskapsmässigt. Liksom kursinnehållet och presentationsformerna kan varieras, kan du variera feedbacken. Du skulle kunna ha kursmoment som består av gruppsamtal genom Google Hangouts eller Skype eller låta kursdeltagarna spela in korta filmklipp där de ger sina kommentarer till varandra.
 • Inkludera!
  Försök att hitta strategier för att göra tillgängligheten till en aktiv del av nätkursen. Allting blir så svart och vitt i kursforumet och därför kan undantag stänga ute och särskilja snarare än att inkludera. När alla kursdeltagare får samma möjligheter genom ett varierat kursinnehåll behöver ingen känna sig träffad. Det har ju aldrig varit din avsikt att någon ska känna sig utpekad eller som ett undantagsfall.
 • Läs på!
  Det finns en mängd exempel på hur du kan öka tillgängligheten i dina nätkurser. Se därför till att läsa på och att hålla dig uppdaterad om vad som händer i frågan, inspireras av det andra har gjort. Du hittar tips och tricks här på re:flex, på Folkbildningsnätet, Funka Nu och i dokument som Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll.
/Sandra Jönsson

Kommentera "Så gör du dina nätkurser tillgängligare för deltagarna"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*