PLE – komplement och ersättning för lärplattformar

En karta över en personlig lärmiljö"MY PLE" (CC BY-NC-ND 2.0) by Dinka Cherkezova on Flickr

Under hösten deltog re:flex i konferensturnén Flexlär 2011. Vi träffade många läsare och pratade bland annat om vad ni vill läsa mer om i re:flex. Ett önskemål som vi hörde flera gånger var att vi skulle skriva mer om lärplattformar eller LMS (learning management systems) som det också kallas.

Därför startar vi nu en serie artiklar med TEMA LMS.

Först ut är en artikel av re:flexredaktören, tillika folkhögskoleläraren, Mathias Anbäcken.


tema LMS
PLE – komplement och ersättning för lärplattformar

Alla människor som använder nätet har en PLE, en Personal Learning Environment (den svenska termen är PLM, Personlig LärMiljö). De allra flesta känner nog inte till att de har en PLE, och allas personliga lärmiljöer är kanske inte så organiserade eller genomtänkta, men de finns där.

Vad är PLE?

Vad är då en personlig lärmiljö? Jo, en PLE är den miljö man agerar i när man lär på nätet. Det handlar om var, vad och hur man söker och var och med vilka man kommunicerar. Vilka sökmotorer använder man? Exakt vad skriver man när man söker? Går man till forum för att söka kunskap och i så fall vilka? Hur använder man bild, film, wikier och sociala bokmärken i sitt lärande på nätet? Det handlar om var och vad och hur och med vilka du lär på nätet. PLE är en personlig nod som är ihopkopplad med andra människors personliga noder. Den enskilde individen är i centrum och har genom sin PLE tillgång till information och kommunikation med andra.

Att du tog dig till re:flex för att läsa den här artikeln om PLE visar att du har re:flex som en del av din personliga lärmiljö. Om du nu inte bara snubblade hit av slump, i så fall är snarare själva snubblandet och det sätt på vilket du gjorde det en del av din PLE.

Förhållandet LMS och PLE

PLE är ett komplement till lärplattformar. Så här: en kurs använder sig av en lärplattform där kursledarna ger tips om eller lägger in länkar, filmer och artiklar. Deltagarna diskuterar med varandra och kursledarna inom ramen för kursens LMS, men de går även utanför lärplattformen i sitt sökande efter kunskap. De använder sin PLE. De pratar om uppgiften på Facebook och får respons, tröst eller nya infallsvinklar av kompisar. Deltagarna söker på Twitter för att få mer material eller fler kontakter. De läser på Wikipedia och de googlar. Deras respektive personliga lärmiljö kompletterar alltså det som finns inom ramen för lärplattformen.

Det finns till och med de som menar att personliga lärmiljöer kan ersätta lärplattformar. Jag håller med. Om man lyckas utveckla och organisera deltagarnas respektive PLE på ett tillräckligt bra sätt, så går det att arbeta utan en specifik lärplattform och istället luta sig helt mot de personliga lärmiljöerna. Jag har sett exempel på att det kan fungera, men arbetar man inte aktivt med att prata om och utveckla de personliga lärmiljöer, så kommer en del av deltagarna inte att klara det.

Förra året var jag projektledare för projektet ”PLE för livslångt lärande”.
Här ovan kan du se ett bildspel om projektet.

Nyttan med ett aktivt PLE-arbete

Finns det någon poäng med att gå utanför lärplattformen, och komplettera eller ersätta den med PLE, om nu alla inte klarar det utan en massa stöd och arbete? Ja, självklart. Deltagarna kommer inte att ha en lärplattform med all kunskap och information man behöver efter kurstidens slut. Verkligheten är sådan att om man har en utvecklad, väl organiserad och genomtänkt personlig lärmiljö klarar man sig bättre än om man inte har det.

Jag hade en kollega som gick i pension för några år sedan som alltid sa att ”på en folkhögskola ska man inte ge deltagarna fisk, man ska lära dem att fiska”. Det är det som är tanken med att inte stänga in kurser på en lärplattform utan istället komplettera (eller ersätta) den med personliga lärmiljöer – som man ständigt arbetar aktivt med, diskuterar, organiserar, utvecklar och metareflekterar kring.

/Mathias Anbäcken

Kommentera "PLE – komplement och ersättning för lärplattformar"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*