Övertydlig och generös – företagare på distans

"generosity"  (CC BY 2.0) by Jurgen Appelo on Flickr"generosity" (CC BY 2.0) by Jurgen Appelo on Flickr

Johanna Wistrand är välkänd och uppskattad författarcoach, spökskrivare, lektör, kursledare och inspiratör. Elisabet Norin, från re:flexredaktionen, har pratat med henne om det flexibla arbetet, som hon driver via egen firma.


Johanna Wistrand är bosatt i Göteborg. Hennes kursdeltagare och klienter är däremot från hela landet och ibland även bosatta utomlands. Själv har hon en gedigen bakgrund: universitetsstudier, författarutbildning på Biskops-Arnö, drama-, bibliotekarie- och manusutbildning, bl a på Dramatiska Institutet.

Efter att ha arbetat som lärare i kreativt skrivande på högskolan i Skövde startade hon 2002 Falkens författarskola på Studiefrämjandet i Göteborg. Samtidigt lektörsläste hon och coachade folk med skrivardrömmar och startade bokförlaget Multimanus.

Första terminen på Falken hade hon fem elever, andra femton, tredje fyrtio och fjärde femtio. Efter två år hade man nästan hundra elever om året, de flesta på distans. Johanna vidareutbildade sig inom distanspedagogik och använde FirstClass som plattform under de totalt sex år hon var ansvarig för Falken.

Numera driver hon sin egen verksamhet med stor framgång. Ett av hennes ansikten utåt har varit Författarcoachens blogg, numera vilande. Istället har hon övergått till att handleda fackboksskribenter och bloggar om detta på  Skriva böcker.

Jag frågar Johanna hur hon lägger upp sitt arbete.

– Jag coachar både i grupp och individuellt, berättar hon, och väljer sociala media utifrån det. Från att ha börjat med FirstClass på Falken gick jag av kostnadsskäl över till att använda grupprum på Facebook, olika Ning-forum och Skype. Jag har även använt slutna bloggar där vi lagt upp texter för kommentarer tillsammans med intressanta länkar.

– För individuell muntlig coachning är Skype perfekt. Däremot blir det trassligt med tekniken om man är en hel grupp. Av den anledningen har jag gått över till att använda telefonkonferenstjänster. Då kan jag spela in intervjuer och föredrag, som jag sedan sprider, så att deltagare kan ladda ned och lyssna om och om igen. Telefonkonferenser ger en känsla av ”rum” som jag tycker om. När jag hade den tidigare typen av kurser hade vi konferenser en timme i veckan för varje grupp under åtta veckor.

– Många föredrar s k webbinarer med whiteboard men jag känner mig inte helt bekväm med det.

-Vid individuell handledning är det också självklart lätt att använda telefon och vanlig mejl.

-Men jag har slutat undervisa hundratals elever, det blir en massa texter som ropar på respons dygnets alla timmar. Man har hela tiden jobbet hängande över sig och är liksom aldrig ledig på samma sätt som när man håller vanliga kurser.

– Nu har jag färre kunder som betalar mer, d v s de får hjälp med större textsjok mer sällan. Jag har inte heller så mycket textrespons i vissa workshops, utan vi diskuterar enbart under dessa möten. Istället får deltagarna skriva respons på texterna i Ning-forum.

Jag undrar hur de här olika sätten att jobba har påverkat Johannas arbete rent pedagogisk:

-Det har definitivt inneburit att jag blivit övertydlig i min kommunikation. Skriftspråket måste kompensera för det förlorade kroppsspråket, exempelvis med smileys. Jag berömmer också mycket mer än tidigare.

-Man får vara generös helt enkelt, bjuda till mer. I början när jag använde sociala medier hamnade jag i missförstånd och till och med gräl – fast inte med elever, dem har jag aldrig bråkat med. Ord tolkades olika – och fel.

-Och om det på något sätt har haft en påverkan så är det tillbaka på mig själv: jag är mer noggrann med att vara vänlig och ge tydlig återkoppling. Också i vanliga livet.

När jag skickat texten här ovan till Johanna – som i dagarna är på en skrivarretreat i Älvdalen – för godkännande får jag en talande hälsning tillbaka:

”Förresten, vad flott du skrev om mig, låter ju värsta imponerande

*sträcker på mig* ”.

/Elisabet Norin

Kommentera "Övertydlig och generös – företagare på distans"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*