Öppen dörr och tillgänglighet hos Folkbildningsnätet

En öppen dörr"Open door" CC BY 2.0 by Börkur Sigurbjörnsson on Flickr

Som många läsare av Reflex och användare i övrigt har noterat är saker och ting fullständigt förändrade på Folkbildningsnätets sajt. Allt webbmaterial, med vid det här laget omfattande pedagogiska resurser, finns nu samlat på ett enda ställe – så praktiskt!

Precis som tidigare är en del av innehållet fritt för alla att använda. Annat kräver inloggning med konto. UR:s tv- och radioprogram är exempel på detta.

Tillgänglighet

Den andra förändringen är att sajten i sitt nya format är tillgänglighetsanpassad i mycket högre grad för personer med funktionshinder. Alla ska vara välkomna.

Det finns idag ingen certifiering för tillgänglighet. Det finns vissa standarder, möjliga att värdera utifrån. Folkbildningsnätet har strävat efter är att vilja inspirera andra med en fin, funktionell och tillgänglig webb.

– Folkbildningen ska ligga i framkant när det gäller tillgänglighet. Lars-Göran Karlsson är mycket bestämd i frågan. Självklart ska vi gå före.

Bakom förändringsarbetet ligger diskussioner och tester med användare inom folkbildningen med olika funktionsnedsättningar.

Därför har man lagt ned stora resurser. Det började med tillgänglighetsprojektet som Marita Jonols ansvarade för. Det var viktigt att få veta vad som fungerar och inte fungerar för användare med speciella behov.

– Genom Maritas jobb fick vi en grund att stå på. I fortsättningen blir det viktigt att sköta det fortlöpande arbetet med tillgänglighet i åtanke. Vi behöver exempelvis skriva begripligt och tagga artiklar på ett genomtänkt sätt.

Genomsyrat

I utvecklingsarbetet har Folkbildningsnätet haft hjälp av tillgänglighetsexperter på företaget ETU i Piteå, ett av landets ledande företag när det gäller att skapa tillgänglighet på webben för användare med särskilda behov. Erika Forsell på ETU säger:

– Folkbildningsnätets önskan om att den nya sajten ska vara tillgänglig har verkligen genomsyrat vårt samarbete. De har varit mycket lyhörda i samtalen och arbetet tillsammans med våra utvecklare.

Dela med varandra

– Vi håller på och skapar bättre förutsättningar för interaktion inom hela vår målgrupp, påpekar Ronny Schueler. Webbplatsens höga kvalitet borgar för ökat användande och för att folkbildare ska kunna dela material och förslag och idéer med varandra.

På frågan om hur de själva upplever lanseringen av den nya sajten, svarar Lars-Göran och Ronny att det känns riktigt bra. Folk också hört av sig med positiva kommentarer. Men de slår sig inte till ro:

– Vi vill komma närmare användarna, pedagogerna inom folkbildningen.

Kontakten och samarbetet samt tanken om att dela med sig är viktigare än någonsin för att folkbildningen ska kunna behålla sin höga kvalitet i kurser och utbildningar.

Handlingsfrihet skapar ny fortbildning

Folkbildningsnätet har nu knutits närmare folkhögskolorna i sitt nya uppdrag och därför kan till exempel fortbildningar göras direkt anpassade för lärare på folkhögskolor. Även andra typer av samarbeten blir möjliga.

– Vi kan arbeta med fortbildning och digitala tjänster på ett sätt vi inte kunnat tidigare.

Den typ av kollegialt lärande som nyligen ägde rum på Hagabergs folkhögskola – ett workspace för folkbildare – ger också värdefulla kontaktytor mot användare av pedagogiska resurserna.

– Vi kan stämma av om de fungerar som de ska, vi får värdefull information direkt från användarna, säger Lars-Göran Karlsson.

Öppna dörren

När det gäller folkbildningsnätets gemensamma resurser tar man upp att många skolor och studieförbund istället har dyra avtal med mediecentralerna eller köper in dyrt material själva. Istället är det möjligt – och billigare – att använda digitala resurser hos Folkbildningsnätet.

Lars-Göran Karlsson och Ronny Schueler är mycket tydliga: Folkbildningsnätet driver den öppna dörrens politik.

 

Länkar: 

Nya sajten http://www.folkbildning.net/

Värderingsstandarder W3C

Kommentera "Öppen dörr och tillgänglighet hos Folkbildningsnätet"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*