Om det flippade klassrummet

Man som står på händerna"Flipped His Lid" (CC BY 2.0) by Ian Sane on Flickr
Mikael Bondestam

Mikael Bondestam

Flipped classroom, flip teaching, backward teaching, reverse instruction och flippat klassrum. Kärt barn har många namn. Men vad är flippat klassrum? Hur fungerar det och vad är det bra för? Re:flexredaktionens Mathias Anbäcken ringde upp Mikael Bondestam, data- och matematiklärare på Polhemssklan i Gävle, för att ta reda på mer.

Re:flex har tidigare intervjuat Mikael om hans YouTube-filmer. Den intervjun kan du läsa här.


-Vad är ”Flipped Classroom”?

-Jag skulle vilja säga att det är en pedagogisk modell. Det handlar om hur man lägger upp arbetsflödet före, under och efter lektioner.

-Rent praktiskt, hur går flippat klassrum till?

-Jo, jag använder de filmer som jag började lägga ut på YouTube 2009 som små korta föreläsningar. Innan eleverna börjar med ett visst avsnitt i matematik så ska de titta på en eller ett par av dessa. Det gör att de är mer förberedda när de kommer till lektionen.

Förut började vi nya avsnitt med en föreläsning i klassrummet av mig. Nu får de titta när och var de vill… innan lektionerna börjar. Då kan de grunderna och har med sig frågor när de kommer till klassrumssamlingen. Det som är flippat är alltså att man har introduktioner innan man börjar.

-Vad är det för fördelar med det flippade klassrummet då?

-En fördel är att jag pratar så mycket i klassrummet i vanliga fall, men med den här modellen får vi mer tid för aktivt arbete under lektionstid. En annan fördel är att eleverna alltså är förberedda då de kommer till klassrummet och kan ställa frågor som de grunnat över. Annars riskerar man att de här frågorna kommer då de till exempel har en läxa och inte är i skolan. Nu tar vi upp frågorna i grupp i klassrummet. Det är mycket mer tidseffektivt att flippa klassrummet än att inte göra det. Sedan är det också mycket mer tid för praktiskt arbete i klassrummet, både individuellt och i grupp.

-Tidseffektivt för både dig och dina elever?

-Ja, absolut. Det är så jag menar.

Den största vinsten är att… alltså, jag – i likhet med många andra lärare – har svårt att hålla mig kort. Så om jag har genomgångar i klassrummet minskar tiden för det aktiva elevarbetet. Många elever har behovet av att bekräfta sitt lärande tillsammans med mig och varandra i klassrummet. Som jag jobbade förut… ja, då skedde det bekräftade lärandet utanför klassrummet. Då eleverna satt ensamma och läste läxor eller inför prov. På det här sättet, med flippat klassrum, får de grunderna utanför klassrummet, men tränar och bekräftar sitt lärande i detsamma. Och det gör också att jag får mycket mer tid tillsammans med eleverna individuellt, men också i grupp. Jag ser dem och deras lärande mycket mer genom att flytta föreläsningstiden till innan lektionstid.

-Finns det inte en risk att man flyttar osäkerheten från det trygga klassrummet till den otrygga ensamheten om dina elever får sin första introduktion genom flippat klassrum?

-Jo, och därför får de lättare introduktioner, med enklare exempel, nu när jag arbetar med flippat klassrum, än då jag höll en första introduktion till något nytt i klassrummet. Så vi mjukstartar på distans. De får ett första intryck, lär sig grunder, men det svårare tar vi i klassrummet. Sedan är de inte heller helt ensamma utan de kan kommunicera med mig och varandra via kommentarsfältet under respektive YouTube-film, och man kan också skicka interna meddelanden på YouTube. Så man kan både fråga öppet och direkt till mig. Så de eleverna som har svårt att lära sig nya saker utan stöd går den vägen.

-Är det bara passivt tittande innan eleverna kommer till klassrummet?
watch-Nej då. Jag har börjat använda en funktion på TED som heter TED-ed. När jag laddar upp filmer där finns det fyra val. Watch, att titta på filmen helt enkelt, men sedan finns också tre andra valmöjligheter. Think, Dig Deeper och Discuss. Så under Think lägger jag ut uppgifter att göra utifrån filmen. Under alternativet Dig Deeper kan man gräva djupare, och min nya favorit som jag bara älskar – det är en ny funktion på TED-ed, som heter Discuss. Där kan man initiera en diskussion kring filmen och utifrån uppgifterna. Då blir det ett steg till, och mer kvalitet, förutom att de bara tittar och gör uppgifter.

Så TED-ed är ett alldeles utmärkt komplement till YouTube som jag använt annars.

-Vad kräver flippat klassrum av dig som pedagog?

-Mer struktur och tydlighet. Mycket mer. Friheten är större för eleverna. De begränsas inte av klassrummet och lektionstider utan är friare i sitt lärande. Men den friheten funkar inte om inte pedagogen har en väldigt tydlig grundstruktur. Det måste vara väldigt tydligt med deadlines, länkar, innehåll, vad som är frivilligt och obligatoriskt och allt sådant.

-På vilket sätt använder eleverna friheten?

-Det är olika. Men dels bestämmer de mer kring sin egen nivå, var de siktar och vart de vill. Så vad och i vilket takt och hur de lär är friare, och det är en fördel, men en fördel är också att de faktiskt lär sig att ta ansvar för sitt eget lärande. Arbetslivet… högskolan… framtiden över huvud taget kräver ett större ansvarstagande och det här är en bra träning.

Sedan är det också så att man som elev lär man sig mer om att bedöma sin egen kunskap och sin kunskapsutveckling. Men för att kunna göra det måste eleverna veta vad som förväntas av dem. Tydlighet! Jätteviktigt!

-Ser du någon försämring med flippat klassrum?

-Det enda jag kan se är att det kan vara svårt för de elever som har extremt svårt för frihet. Men samtidigt är det ju en förmåga som det är bra om man tränar på. Förr eller senare måste man lära sig att ta eget ansvar. Jag tror inte man som pedagog ska tänka så här… att efter två månader att ”jag klarar inte det här, det funkar inte”, utan det är en process som kan ta lite tid. Eleverna är ju vana att i flock flyttas i en matematikbok en sida i taget och då är det en stor omställning för dem. Det blir en chock för dem: ”Vad nu? Får jag bestämma själv hur och när jag ska göra det här?”

Jag tror det flippade klassrummet kan hjälpa många människor att mogna faktiskt.

-Vad tänkte dina elever när du kom med idén om att börja jobba med flipped classroom?

-Ja, en av eleverna var lite rädd för att diskussionerna skulle utebli. Men jag sa att det enda det här kommer att innebära är att genomgången – som jag ändå skulle ha haft – flyttas till nätet och vi börjar där. Sedan har vi givetvis diskussioner i klassrummet. Det blir tid för mer diskussion.

Överlag blir det mer kommunikation mellan eleverna och mellan lärare och elev om man har flippat klassrum än om man inte har det.

-Tack för din tid och lycka till med ditt flippade klassrum i framtiden!

-Tack själv och hej!

 

Mer om flippat klassrum

Här kan du titta på ett SVT-inslag om flippat klassrum.

Blogginlägg om hur man kan arbeta med flippat klassrum.

Kommentera "Om det flippade klassrummet"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*