Levande lektioner på nätet

"Come In To My Parlor" CC BY-NC-ND 2.0 by Stan Lupo on Flickr"Come In To My Parlor" CC BY-NC-ND 2.0 by Stan Lupo on Flickr

Jeanette Niemi är sedan ett par år tillbaka handledare på ”Skrivarlinjen på distans” vid Sörängens folkhögskola. Studierna och textsamtalen löper på FirstClass under året och frånvaron av fysiska samtal gör betydelsen av kontakt och interaktion tydlig. Jeanette driver också ett företag, Kreationslotsen, som erbjuder e-kurser i olika former. Hon hyser ett stort intresse för att söka och testa nya verktyg som stöttar distansutbildning och ökar interaktionen.

Levande lektioner på nätet

Jeanette Niemi

Jeanette Niemi

När man arbetar med distansstudier så upptäcker man snart att det blir en oerhörd mängd e-post. Meddelanden i långa rader i såväl den egna inkorgen som många och långa trådar i de olika forumen. Det krävs struktur och ett effektivt arbetssätt för att hantera det. Det kräver också mycket tid vilket har lett till mitt sökande efter andra sätt att arbeta på.

JigsawBox är ett verktyg som tagits fram för att förenkla interaktionen mellan coach och klient. All interaktion samlas på ett ställe och uppgifterna lanseras med automatik och till den som ska ha det. Det underlättar 1:1 kommunikation men kan också riktas till en grupp människor som har samma behov av kunskap. JigsawBox är bara ett exempel, det finns många produkter på marknaden som erbjuder liknande tjänster – ett klassrum på nätet där man lätt skapar levande lektioner. Och som ökar interaktionen utan att öka lärarens arbetsbelastning.

Paketera dina kunskaper ­– spara dina stämband

Genom att enkelt paketera mina kunskaper kring det jag vill att eleverna ska ta till sig så kan jag spara både stämband och tangentnedslag. Och tid. Allt läggs upp på en gång och sedan finns det där att återanvända om och om igen. Jag kan själv bestämma vem som ska ha tillgång till vilket material. Jag kan också bestämma om allt material ska falla ut direkt, på ett visst angivet datum eller när eleven är färdig med ett moment. Det sparar tid.

Levande kurser

Det är enkelt att paketera text, bild, ljud och film för att skapa lektioner som man vill. Säg att jag ska göra en kurs om att binda en bukett. Det är en mycket praktisk uppgift och jag kan vilja visa och förklara hur man ska göra. Jag skriver en text som förklarar teorin bakom hantverket, jag lägger till bilder som visar de olika handgreppen. Eftersom det är ett praktiskt hantverk vill jag själv visa hur man gör också, så jag spelar in en film och lägger till materialet – allt på samma plats, som i ett vanligt klassrum.

På det här sättet kan jag också möta många olika behov vid inlärning. Man kan läsa, höra och se mina instruktioner. Det skapar möjligheter för eleven utan att min arbetsinsats behöver bli större. Det finns andra fördelar såsom att eleverna kan ta del av lektionen när det passar och enkelt ta igen det de missat efter frånvaro.

Oavsett vilket hantverk eller ämne vi arbetar inom är det många små block som ska sammanfogas när vi utformar en kurs och på samma sätt arbetar man i ett sådant här verktyg. Lektion läggs till lektion och till slut så har mina elever samlad kunskap om att binda en bukett.

Budskapet ska in – inte ut!

Att förklara och visa i all ära men det är när vi gör och när vi pratar om något som vi verkligen lär oss. Det finns möjligheter att ge uppgifter direkt i varje lektion. Du väljer själv om du vill ha ett meddelande när eleven har genomfört en lektion eller om du aktivt vill gå in och ta hand om elevens svar när det passar din agenda. Du kan lugnt arbeta klart med att skapa nytt material till en ny lektion under förmiddagen för att under eftermiddagen gå igenom dina elevers arbeten och ge dem snabb återkoppling individuellt.

Forum kan användas för att öka interaktionen och låta eleverna lära av varandra. Eleverna går in, tar del av information, delar erfarenheter och skapar kontakt. Med ett par klick så har du skapat ett forum och du väljer om du vill ha ett forum för hela kursen eller flera stycken. Du kan t ex styra diskussionerna genom att ha ett forum för varje moment i kursen eller olika ämnesområden. Det underlättar att följa diskussionerna men också att återfinna sådant som man tidigare lagt in.

Användarvänlighet föder interaktionen

Ett system som är lätt att använda främjar interaktionen. Ett system som är överskådligt och eleverna upplever att det är lätt att arbeta i kommer att besökas oftare. När det dessutom är så lätt att skapa lektioner så blir det extra roligt att skapa levande och kreativa kurser som många elever kan ha glädje av.

Jeanette Niemi

Kommentera "Levande lektioner på nätet"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*