”Kom in i molnet”

Moln"Cloud Cover" CC BY-NC 2.0 by James Marvin Phelps on Flickr

På Skarpnäcks folkhögskola går under senhösten 2015 distanskursen ”Kom in i molnet” av stapeln. Kursen vänder sig till personer med viss datorvana som vill lära sig mer om att hantera molnlagring – alltså att använda program för att lagra filer som bilder och dokument på internet och inte lokalt på din dator. Kursen ger också en introduktion till hur du samarbetar med dokument och ger nya vägar att kommunicera på Internet.

Re:flex sökte upp kursledaren tillika biträdande rektorn Martin Wikström för att få veta mer om kursen.

 


Varifrån kom idén till kursen?

– Eftersom varje folkhögskola ska göra en kurs som inte har ett krav på närvaro i skolans lokaler, utan ska ske nätbaserat, så fick jag en tanke att detta vore något att jobba med. Jag använder molnlagring mycket, både privat och i jobbet, och i båda sfärerna tycker jag att det finns ett stort behov av ny kunskap kring detta.

Kursen är inte helt ny. Har ni ändrat kursupplägget under resans gång?

Martin Wikström

Martin Wikström

– Vi har genomfört kursen en gång tidigare, i december 2014. Jag kommer denna gång att lägga in mer kring tänkande kring säkerhet och diskussion om molnlagringens fördelar och nackdelar i slutet av kursen.

Varför just en distanskurs i ämnet?

– Det är lättare att rekrytera från hela landet. Det är ju också en del av kursen att jobba på detta sätt. Genom att deltagarna jobbar via datorn och helt molnbaserat så får de hela tiden öva praktiskt på teorin som ges. De som har lättare för ämnet klarar uppgifterna efter att ha sett genomgångarna en gång. Medan andra kan behöva se filmerna flera gånger. Och de kan själva välja tidpunkt för detta under kursveckorna.

Vilka går den här kursen?

– Jag har annonserat ut den riktat till de över 60 år. Så det har varit överhängande många pensionärer. Men jag ser i årets sökande att vi har flera yngre födda på 80- och 90-talet som kommer att läsa kursen. 2-3 stycken gjorde det för att de tyckte de hade användning för det i sitt jobb. Flera skrev i utvärderingen att de kommer att jobba med molnlagringen i deras föreningar.

Det ser ut att bli större blandning av åldrar i år. Vi tar in runt 25 stycken och kurstiden är 4 veckor på halvfart

Hur ser du som skolledare på folkhögskolornas roll kring digital delaktighet?

– Vi har en viktig uppgift att göra vad gäller digital delaktighet. Fler och fler samhällsfunktioner flyttar ut på nätet. Du måste kunna använda internet mer och mer för att vara en aktiv medborgare. Men det krävs ju också att du gör det på ett ansvarsfullt sätt. Samtidigt som du ska kunna många funktioner för kontakter med till exempel myndigheter så är det väldigt viktigt att vi diskuterar vad näthat och anonymitet gör med samhället.  Hur vi jobbar med kritisk källgranskning påminner mycket om hur vi gjorde förr. Men eftersom fler och fler kan publicera sådant som liknar fakta så är det allt viktigare att vi tar oss an detta.

Kursen ”Kom in i molnet” är en del av vår skolas satsning kring digital delaktighet. Jag har gjort liknande kurser internt både för vår skola och våra systerskolor.

/Mathias Anbäcken

Kommentera "”Kom in i molnet”"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*