En deltagare – en iPad

"iPad" (CC BY 2.0) by Sean MacEntee on Flickr"iPad" (CC BY 2.0) by Sean MacEntee on Flickr
Pär Blomquist

Pär Blomquist

Rektor Pär Blomquist tar emot i den pampiga huvudbyggnaden. Han berättar att vägen fram till ”en deltagare – en iPad” startade med tankar om pedagogisk förnyelse.

– Vi behövde reflektera över pedagogiken, utveckla nya metoder och bli tydliga med vårt uppdrag.

Det hängde i sin tur ihop med förändringar i målgruppen. Vi märkte att gruppen med särskilda behov ökade bland våra deltagare. Vi ställde oss frågan hur modern teknik kan vara ett hjälpmedel för dem, förklarar han. Dessa tankar ledde fram till satsningen på en till en. Det var en strategisk vändpunkt som i nästa steg kom att handla om valet av mobil enhet. Hans Hellström, en av projektledarna, visar filmklipp när personalen öppnar sina första iPads. Det var hösten 2011.

– Vi jämförde bärbara datorer och lärplattor. Valet föll på iPad där vi såg större möjligheter, berättar han. Sedan den dagen har det rullat på med fortbildning, projekt, appar, metoder och nya användningsområden. Idag är hela skolan utrustad med iPads, även SMF-kurserna.

Musik, hantverk och kulturentreprenörskap är Ingesunds profiler, men skolan rymmer även en stor allmän kurs. Till det positiva hör också att satsningen beviljades projektmedel från FBR.

– Vi är tacksamma för det, men det var aldrig avgörande. Vi hade bestämt oss för en ny inriktning,
men projektpengarna har skyndat på processen, säger Pär.

Paddstuga med fortbildning

Ett pedagogiskt nytänk kräver både tid och resurser. Hans Hellström har tillsammans med Lennart Olsson ansvarat för lärarnas fortbildning.

– Lärarna blev positivt överraskade. Pedagogerna har varit med på tåget hela tiden, det har aldrig varit något problem, berättar Hans. I lärarnas så kallade ”Paddstuga” sker ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte och en uppdatering vad gäller metoder, appar och tekniska lösningar.

Ökad motivation

Några månader efter att lärarna började utforska sina iPads, startades även två pilotprojekt med 35 deltagare. En utvärdering har precis genomförts. Vilka är lärdomarna?

– Det mest påtagliga är en ökad motivation, framför allt bland deltagare med särskilda behov och alla som behöver bättra på sin svenska, säger Hans.

Deltagarna studerar mer än tidigare och är bättre på informationssökning. Kommunikationen mellan lärare och deltagare har ökat, men även samarbetet mellan lärarna har stimulerats. Deltagarna har bara sett fördelar. Hans framhåller även ett annat fenomen:

– Deltagarna använder paddan som om det vore deras egen, tar med den hem över helger och lov. Det ökar motivationen och det egna ansvaret för studier, säger han.

Skolan förser deltagarna med de nödvändiga apparna, men för den som önskar kan ladda ner och betala från eget konto.

Paddans popularitet

Ett slående intryck är paddans förmåga att ge inspiration. Vad gör paddan så omtyckt?

– Du har så mycket gratis från början. Enbart att hålla den i handen skapar en lustfylld känsla. Du slipper alla tekniska trösklar. Hela konceptet är så enkelt, allt är tillgängligt, säger Lennart och fortsätter:

– Tekniken i sig lockar, det är vad alla pratar om. Många multimediala möjligheter finns inbyggda,
allt i ett.

Hans Hellström

Hans Hellström

För pedagogen innebär det också nya möjligheter såsom att kunna fånga situationen.

– För oss är det också en känsla av att vi är med och deltar i den pedagogiska utvecklingen och att
vi jobbar modernt, kommenterar Hans. Han menar också att skolan öppnat ögonen för allt spännande som sker i skolvärlden nationellt och internationellt när det gäller flexibelt lärande. Paddans fördelar är påtagliga, vilket får mig att undra över eventuella nackdelar.

– Förutom en hög belastning på nätet, finns inga stora tekniska problem. Jag har tidigare saknat usb -minnet, men vi håller på att lösa lagringen med hjälp av Dropbox, säger Lennart. För den som har problem med att skriva direkt på paddan, finns möjligheten att köpa ett externt tangentbord.

– Styrkan är de korta texterna, möjligheten till en mix av allt, filmer, bilder, ljud, text. Vi är dock inte beredda att slänga ut de stationära datorerna, de fyller fortfarande sin funktion, säger Lennart.

Framtiden

Ingesund är inne i en god spiral. Det ena leder till det andra. Hans Hellström berättar om ett nytt läsfrämjande projekt – ”Lärplattor och e-böcker för flexibelt läsande”. Ett samarbete med Arvika bibliotek.

En god illustration till hur processen rullar på är att mitt i vårt samtal kommer en sändning med iPads avsedda för SMF-grupperna. Ingesund försöker förena modern teknik med folkbildning. Vad är nästa steg?

– Vi måste fortsätta diskussionen om innebörden av folkbildning. Vad betyder det för oss? När är våra deltagare folkbildade? Utveckla metodiken och tänka igenom vårt uppdrag. Och givetvis fundera på hur vi kan använda tekniken i detta. Tekniken är bara ett hjälpmedel, det handlar framför allt om pedagogisk utveckling, avslutar rektor Pär Blomquist.

/Jan Pettersson

Kommentera "En deltagare – en iPad"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*