Distansutbildning för fritidsledare

"Plugged In" (CC BY-SA 2.0) by Andy Melton on Flickr"Plugged In" (CC BY-SA 2.0) by Andy Melton on Flickr


Min kurs och nätet är en stafettblogg där folkhögskolepedagoger bloggar om just sin kurs och nätet. Ewa Friman, kursföreståndare för fritidsledarutbildningarna på Karlskoga folkhögskola, berättar om sitt arbete på den webbaserade utbildningen

Distansutbildning för fritidsledare

Redan på 1970-talet startade Karlskoga folkhögskola sin fritidsledarutbildning, en tvåårig eftergymnasial utbildning. Det var dåvarande SÖ (Skolöverstyrelsen) som bestämde att fritidsledarutbildningen skulle vara förlagd på folkhögskola och dåvarande tvååriga fritidspedagogutbildningen skulle ligga på högskola/universitet.

Runt 2006 började vi på fritidsledarutbildningen på Karlskoga folkhögskola prata om att göra en webbaserad fritidsledarutbildning för redan verksamma fritidsledare, som inte har någon relevant utbildning för det jobb de utför. Vi tog kontakt med några kommuner i närheten och frågade om de var intresserade av en sådan utbildning. Intresset var stort.

Då skapade vi det som vi idag kallar ”Distansutbildning för fritidsledare”. För att söka utbildningen måste den sökande ha grundläggande behörighet för högskolestudier, samt ha anställning som fritidsledare på minst 50 procent och jobbat minst tre år i yrket samt vara över 25 år.

Vi har sedan vi började utbildningen hösten 2007 inte haft några problem med att få deltagare och vi har haft deltagare från sydspetsen på Sverige, till Umeå i norr till Stockholm och Gotland i öster till Göteborgstrakten och Orust i väster.

Hur jobbar vi då?

Jo, vi har sex närträffar per läsår, alltså tolv allt som allt, eftersom utbildningen är på två år. Dessa närträffar är det obligatorisk närvaro på. Vi börjar kl. 10 på lördagen och slutar kl. 15. Under närträffarna har våra studerande möjligheter att knyta kontakt med varandra vilket har varit väldigt värdefullt för många eftersom man jobbar med samma problematik och alla med barn och ungdomar. Närträffarna är slutfasen med redovisningar för blocket de nyss varit inne i samt upptakt och genomgångar för det nya blocket. Vi har ofta även föreläsningar, då vi tar in externa föreläsare för att fördjupa kunskaperna inom något område.

Distansstudierna består av tolv block som är kopplade till fritidsledarskolornas gemensamma utbildningsplan och är allt mellan fyra och åtta veckor långa. Vi använder FirstClassklientens alla möjligheter och lägger mycket tid på att forma digitala miljöer som stöttar ämne och arbetssätt.

Beroende på ämnesinnehåll i blocket varieras arbetssättet från ”hemtenta” till grupparbeten med redovisning på närträff. Genomgående är dock att det är mycket reflekterade över den lästa texten i konferenserna men även kommenterande och reflekterande på övriga deltagares texter. I snitt kommenterar alla deltagare minst tre gånger per vecka. Med 15 – 20 deltagare från lika många verksamheter i olika delar av landet blir den totala erfarenhetsutvecklingen enorm. Vi uppmuntrar till reflektion i inläggen och inte bara instämmanden. Inläggsrekordet under en vecka ligger närmare 500.

Vi är fem lärare som hanterar de olika blocken utifrån våra ordinarie (vi jobbar även med den 2-åriga helfartsutbildningen till fritidsledare) ämnesområden vilket också gör att blocken med studier och arbeten får olika form.

Detta är en sammanhållen kurs med tydlig start och mål. Det går inte att tenta av uppgifter i egen takt utan det är erfarenhetsutbytet tillsammans med gemensam kunskapsinhämtning och fördjupning som gör att kursen värderas högt både hos de arbetsgivare som uppmuntrat anställda att söka utbildningen och de som haft kunskapstörstande anställda som själva sökt sig till distansutbildningen för fritidsledare.

/Eva Friman

Kommentera "Distansutbildning för fritidsledare"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*