Digital flexibilitet

En katt

Flexibilitet är mycket i min begreppsvärld just nu. Jag befinner mig i startgroparna att börja undervisa i engelska. Att gå från att vara bildlärare och entusiastisk anglofil till att faktiskt göra en bra kurs i engelska som folkhögskolelärare är ett stort hopp.

Det finns vissa saker jag strävar efter: lugn, lust, meningsfullt innehåll, struktur och en chans för både mig och deltagarna att vara flexibel inom strukturen. Alla lär sig på olika sätt, i olika hastighet, och då behöver man få göra det. Dessutom så har man olika verkligheter att ta hänsyn till, det kommer att bli sjukfrånvaro och VAB. Så hur ger jag alla en chans att hänga med? Och hur mycket ska det flexibla påverka tid, plats och omfång som Jan Altsjö skriver om i ett inlägg tidigare i år.

Kan jag göra som jag gör inom bild och konst? Korta workshopar kring ett ämne och sedan eget arbete i egen takt enskilt eller i grupp – som jag som lärare hjälper till att utveckla genom samtal under lektionstid. Val av intryck och uttryck – skriftligt, muntligt, digitalt, analogt, i bild eller kanske med ljud?

De största frågorna för mig är: Hur förenklar jag? Ska jag skippa läxorna? Hur involverar jag alla sinnen? Hur gör jag det roligt? Det ska vara så roligt att vara med på lektionerna att alla kommer. Jag ska börja med att fråga mina deltagare – så får jag se vad de säger.

hanxwriter-app

För dig som undervisar i engelska är det här säkert självklart precis som det är självklart för mig när jag undervisar i bild/konst. Att göra hoppet till ett annat ämne är spännande och utmanande.

På mitt skrivbord på jobbet ligger fem iPad Air. De ska ut till fem betatestande deltagare så att jag som är IT-pedagog lär mig fallgroparna och kan utveckla rutiner och kunskap i lagom takt för framtiden.

Jag måste erkänna att jag genast blev gruvligt avundsjuk och har nu beställt en iPad Air till mig själv. Innan dess gick jag till min IT-ansvarig och föreslog att vi startar ett projekt där lärare som vill ha iPad i klassrummet kan få ha det – under förutsättning att de tar hand om de tekniska själva. Detta för att utveckla sin egna digitala kompetens, sin pedagogik och för att utveckla sina ämnen. Turligt nog är både han och min chef med på det. Man måste bara våga börja. Kanske kan vi inspirera andra lärare.

Jag kommer att berätta om mitt iPad-äventyr här på bloggen. Hur flexibel kan jag göra min närundervisning och kommer detta inbegripa distansundervisning? Jag vet inte än.

Du som läser mina inlägg har ju märkt att jag mer eller mindre älskar min iPad. ”Älskar” är kanske ett för starkt ord. Det är kanske mer som bästa leksaken. Och varenda unge lär sig ju fantastiskt bra genom att leka – så det ska vi utnyttja!

Länkar som kan vara intressanta om iPad i skolan:

Länkar som kan vara intressanta om spel i undervisningen:

Det bästa med iPaden? Man kan skissa på den! Och illustrera med den. Appen jag använt för att göra citatet ovan heter Hanxwriter. Det är en virtuell skrivmaskin (med ljud!) men finns tyvärr bara med engelskt tangentbord. Kattskissen är gjord med Procreate.

Har du iPad i din undervisning på folkhögskolan? Hur fungerar det? Berätta – jag vill veta mera! Kommentera här nedan.
Brita Wanngård

Kommentera "Digital flexibilitet"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*