Att lära är att göra – mattelabbar på nätet

Flicka med kulram"5+5=?" (CC BY-NC-ND 2.0) by Skipon Flickr

Elisabet Markkula Norin har träffat Charlotte Asker på Folkhögskolan Hvilan för en pratstund runt matematik och projekt ”Kommat”.

Redan Aristoteles formulerade sig runt learning by doing.

– Man lär genom att göra, menade han. Och han om någon borde ju veta. Hans studier om korrekta och inkorrekta slutledningar är fortfarande logikens grund.

Kanske var det matematiken han tänkte på, då under 300-talet f. Kr. Troligen satt småpojkar runt hela Aten och kämpade med sin stylus på vaxplattan för att komma tillrätta med hypotenusan, övervakade av sin pedagog, slaven som hade i uppgift att undervisa rikemanssöner.

Problemlösning och fel ordning

Hvilans folkhögskola

Hvilans folkhögskola

Hade eleven tur utgick pedagogen från riktiga matematiska problem och hjälpte sedan sin discipel att hitta en bra metod för att lösa dem. I den ordningen. För detta med ordningen är något som matematikläraren Charlotte Asker på Folkhögskolan Hvilan tar upp med viss frustration i rösten: att matematikundervisning ofta generellt börjar i precis omvänd ordning. Med en metod att lära in först – sedan letar man upp lämpliga problem att applicera den på.

– Man lär sig i fel ordning, säger hon, och undertecknad minns den egna ångesten över matematiken. Helt i onödan, förmodligen, för de flesta riktiga problem har sedan gått att räkna ut.

En hel hemsida med matematikmaterial

Charlotte har initierat och drivit ett projekt på skolan som innebär att det nu finns en hel hemsida med matematiska laborationer: funktioner, problemlösningar för dig som undervisar i matematik. Projektet går under rubriken ”Kommat” och var från början ett delprojekt i skånska projektet Folkhögskola 2.0. ”Kommat” står för kommunicera matematik – och det är verkligen vad som händer här, sidan kommunicerar matte med besökaren. Redan det grafiska uttrycket är vänligt grönt och välkomnande och jag påpekar det. Charlotte skrattar.

– Det är en wordpressblogg, säger hon. Vi valde den för att det inte var för mycket detaljer, utan lagom så man inte drunknar i information, samt att det finns bilder.

Sidan lever nu vidare på egen hand. Charlotte Asker och övriga lärare i projektet använder den själva. Då och då får de rapporter om att lärare på andra håll också hittat dit och att de uppskattar upplägget.

Charlotte Asker

Charlotte Asker

Kursdeltagarna på Hvilan får välja själva om de vill jobba med labbarna eller om de vill jobba mer konventionellt och sitta och räkna på papper. För en del kursdeltagare öppnar det nya sättet att jobba för förståelse och insikter. Matten blir mer konkret, inte så abstrakt.

– Det är roligare att jobba så här, säger Charlotte. Det tar tid men ger väldigt mycket tillbaka. Man lär sig mycket på att diskutera med varandra om vad som kan vara ett rimligt resultat.

 

Inte professor

Vi kommer in på att många vuxna gett upp på att lära sig matematik.

– Alla kan bli bättre, säger Charlotte lugnt. De flesta som har svårt för matte har en psykologisk spärr. Men ger man ämnet ett ärligt försök så brukar det lösa sig. Man behöver ju inte bli professor i matematik.

Överraskning

Charlottes och kollegornas erfarenheter av att ta fram projektet är rakt igenom positiva. De sökte pengar och startade i november 2012. De har hela tiden haft gott stöd av skolans ledning och Charlotte som projektledare har haft nedsättning i undervisningstid. Rent praktiskt överraskades de under projekttiden av att det var så lätt att jobba med tekniken. De lärde sig snabbt och lätt att filma och lägga upp material på hemsidan.

/Elisabet Markkula Norin

Länk till sidan: http://kommat.oer.folkbildning.net/

Länktips från Charlotte Asker: http://www.matteboken.se/

Kommentera "Att lära är att göra – mattelabbar på nätet"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*