Appar för lärande – Att läsa och skriva med hjälp av öronen?

Ett öra"Ear" (CC BY 2.0) by Travis Isaacs on Flickr
Tove Andersson

Tove Andersson

Jag heter Tove Andersson och bloggar på IKTsidan.com. Jag är legitimerad grundskollärare men delar nu min tid mellan att arbeta centralt i min kommun Lysekil med IKT-utveckling och att vara föreläsare och inspiratör om IKT i lärandet.

Jag tror på lust, motivation och lärande. Vi ska inte jobba mer, utan smartare.

Att läsa med öronen?

Den Europeiska Dyslexiveckan 2013 har precis avslutats. Temat var: ”Att läsa på många sätt”. Att läsa kan vara så mycket mer än att bara läsa med ögonen, mitt favoritsätt är att läsa med öronen.

Ordet dyslexi kommer från engelskans dyslexia. Det engelska ordet kommer från grekiskans dys som betyder svårt och lexia som i sin tur betyder att man har svårt med ord och bokstäver. Man brukar räkna med att cirka 6% av befolkningen har tydlig dyslexi och ytterligare cirka 4% visar vissa tecken på dyslexi. Det betyder alltså att ungefär 10% av den svenska befolkningen har läs- och skrivproblem. Ja, det låter ju inte så mycket om man tar siffrorna i procent, men om jag säger att det är 959 643 personer. Det betyder att nästan 1 miljon människor i Sverige kämpar med läs- och skrivproblem både i skolan, vardagen, på jobbet och i sociala situationer med vänner.

På vilket sätt kan en iPad underlätta för denna grupp? Många skulle jag vilja säga; tack vare en iPad kan alla läsa och skriva på sina egna villkor.

 1. I iPaden finns en inbyggd talsyntes, ”Tala markering”, som kan läsa upp all text som du kan markera i din enhet. En nyhet med det nya operativsystemet ios7 är att man nu kan välja om man vill ladda ner en förbättrad röstkvalitet. Denna är betydligt trevligare att lyssna på och dessutom gratis! Du måste dock aktivera den för att den ska fungera, det gör du genom att gå till appen inställningar (som ser ut som kugghjul)-allmänt-hjälpmedel och slå på Tala markering. Du kan där ladda ner den nya rösten och även ställa in hur snabbt du vill att rösten ska läsa upp texten du markerar. Läs mer om det här.

 2. textgrabberTextgrabber.
  Appen kan liknas vid en skanner, det vill säga att du kan ta kort på en text eller ett dokument och sedan göra om bilden till redigerbar text genom så kallad OCR. TextGrabber har ytterligare en ”bra” funktion att den kan översätta texten som du fotat av, den har då möjlighet att välja mellan 40 olika språk som det går att översätta fritt emellan. Detta alternativ passar bäst till kortare texter eller instruktioner, vid längre texter rekommenderas en app med ”mänsklig talsyntes” tex IntoWords. Vill du läsa mer om hur appen fungerar? Det finns mer information om det på IKT-sidan.
 3. Skolstil. Det är en enkel ordbehandlare som kan användas när man vill skriva texter och samtidigt få bokstavsljuden, orden och meningarna upplästa. Den direkta feedbacken på skrivande gör att läs- och skrivutvecklingen stimuleras och utvecklas. Appen har ett enkelt gränssnitt utan så många specialfunktioner, något som gör den väldigt lätt att lära sig och använda. När man skrivit färdigt sin text och trycker på Dela-knappen kan man exportera dokumentet vidare till andra appar på sin iPad. Man väljer att exportera antingen som oformaterad textfil eller som pdf.
 4. IntoWords är ett verktyg för dig som vill skriva och läsa med uppläsningsstöd på iPad. Utöver att få den text du skriver uppläst kan du få förslag på ord (ordprediktion). Det innebär att när du skriver i ditt dokument, får förslag på ord som du kanske kan ha tänkt dig till din text. Lyssna och välj sedan vilket ord du ville ha genom att klicka på det så hoppar det in i texten och du behöver inte skriva det själv.
 5. Legimus är Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) egen app för att spela upp talböcker i Daisyformat. Appen är ny och finns för både Iphone och Ipad och går att installera kostnadsfritt via AppStore. Appen fungerar för både talböcker och talböcker med text. Appen lanseras i tre faser med start i maj 2013. För varje fas kommer appen byggas på med fler funktioner. Slutversionen kommer under hösten 2013. Läs mer om Legismus på IKT-sidan.
 6. vBookz är en app som läser upp PDF-dokument. I texten får du en markörmedföljare, en rödmarkerad ruta som ställer sig över orden och ”flyter” följande med i texten vartefter den läses upp. Appen är gratis att ladda ner, men för att kunna använda den måste du ladda hem en eller flera röster. Varje röst kostar 38 kronor. Pdf:erna sparas i en digital bokhylla lik den i appen iBooks,lättöverskådligt och lättillgängligt.
 7. Voice Assistant-iVoice. Prata och appen gör om det till text. En enkel och tydlig app med få knappar. Att använda sin röst för att skriva det man tänker, då kan denna app användas som antecknings- eller skrivstöd. Det finns möjlighet att kommunicera den pratade texten via iMessage, e-post, Twitter, Facebook, SMS med mera, dock med en i taget. Det går att ställa in så att appen gör ett ljud när den startar inspelning om man föredrar det.
 8. Pages ordbehandlingsprogram är likt Word om man använder PC. Pages är ett enkelt, tydligt och lättarbetat redskap. Programmet startar med ett antal mallar att välja mellan beroende på syftet med texten som ska skrivas – dokument, CV, inbjudan och så vidare. Pages har autospar och säkerhetskopiering till iCloud så inget arbete går förlorat utan programmet ser till att det sparas och lagras i molnet. När man skrivit färdigt sin text och trycker på Dela-knappen kan man exportera dokumentet vidare till andra appar på sin iPad, e-posta det eller skriva ut det. Man väljer att exportera antingen som Pages, Word ellerPDF-format.
 9. Dragon Search är en app där man kan söka på Internet genom att använda sin röst. Med hjälp av Dragon Search får du ett sökverktyg som känner igen ditt tal och omvandlar det till text. Om du exempelvis vill söka efter träffar för ”Australien” säger du bara detta tydligt och programmet kommer att ge dig sökresultat för ”Australien” på Google, Wikipedia, YouTube etc. Läs mer på Logopeden i Skolan.

 10. rattstavatRättstavat
  är en iPhone-app (som även fungerar bra till iPad). Vem är bäst på att stava? 15 ord, stavningsduell och ordrally. Innehåller 322 vanligt förekommande stavfel i det svenska språket. 1-4 spelare. Om man spelar 2-4 spelare får alla se samma 15 ordpar. Välj det ordet som är rätt i varje par, flest ord vinner. Ett roligt sätt att öva sig på stavning.

Slutligen:

wikipediaTummen upp för att Wikipedia sedan första juli har inbyggt stöd för typsnittet OpenDyslexic. OpenDyslexic är ett fritt teckensnitt som är skapat för att vara mer lättläst för dyslexieker. Läs mer här.

Genom att erbjuda texter i olika format och med olika funktioner som till exempel talsyntes eller strömmande media öppnar man upp för fler människor att få en väg till det skriva ordet och språket. I dagens samhälle är det annars alldeles för många som står utanför den världen, vilket i en förlängning kan få förödande konsekvenser för den enskilda individen.

mtmTummen också upp för MTM-Myndigheten för Tillgängliga Media, vars uppdrag är att ge människor med läsnedsätttning tillgång till de medier de behöver på det sätt som passar dem. MTM:s vision är ett samhälle där alla medier är tillgängliga.

Kommentera "Appar för lärande – Att läsa och skriva med hjälp av öronen?"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*