9 goda råd till dig som vill starta en distanskurs

"9" (CC BY-SA 2.0) by Edward and Caroline on Flickr"9" (CC BY-SA 2.0) by Edward and Caroline on Flickr

9 goda råd till dig som vill starta en distanskurs

– en lektion i flexibelt lärande i praktiken

  1. Ge kursen en flygande start: en obligatorisk närhetsträff.
   Du sätter effektivt igång gruppdynamiken i kursen genom att inleda med en närhetsträff. När det vardagliga arbetet drar igång har alla ett fantastiskt försprång. Du vet precis vad du har introducerat av metoder och viktig information. Min erfarenhet är att folk som inte deltar under första träffen har svårare att samspela med övriga och svårare att tillgodogöra sig studiematerialet. Missförstånd och misstroende uppstår lätt. De som inte deltagit i träffen hoppar ofta av senare.

tavlan

  1. Ha gärna flera träffar under läsåret.
   Du får möjlighet att ytterligare befästa det centrala i kursen och fördjupa frågeställningar och samarbete. Du kan ordna inspirerande gästföreläsningar. Deltagarna får tid att föra en metadiskussion om det gemensamma kollaborativa arbetet i sina grupper. Frågetecken kan rätas ut och inspirationen i att ses och umgås fördjupar det fortsatta arbetet via nätet när man sedan kommit hem.
  2. Betona i kursbeskrivning och i antagningsbrev att kursen är på halv-/heltid.
   Med andra ord måste deltagaren räkna med att avsätta ett visst antal timmar per vecka för sina studier. Enligt undersökningar har många en tendens att tro att distansstudier inte tar lika mycket tid som konventionella studier. Arbetsbördan blir helt enkelt för stor och de tvingas hoppa av eftersom de har missbedömt sin insats. Betona att deltagare måste ordna sitt vardagsliv så att det är möjligt att genomföra studierna. Du kan behöva ta upp frågor om såväl arbetsplats som tider på dygnet för pluggandet och omgivningens inställning – stöttande eller motsatsen.
  3. Deltagare måste ha daglig tillgång till dator och bredband och möjlighet att göra utskrifter.
   De måste också ha så pass mycket datorvana att de kan lära sig handskas med kursens plattform relativt snabbt. Det förekommer fortfarande att deltagare inte har förstått betydelsen. Du kommer inget att märka förrän det är försent. Det ställer till trubbel, inte bara för den enskilda individen, utan också för övriga i kursen. Problematiken i dessa frågor kan nog ses som en klassklyfta – det är givetvis ett av våra uppdrag att överbrygga den.
  4. Se till att du själv är tillgänglig dagligen på nätet och på telefon.
   Detta kan inte nog betonas. Fortfarande hör jag om kursdeltagare på andra kurser som har fått vänta i veckor på att få svar på enkla frågor. Så ska det givetvis inte vara. Du måste också se till att du har utrymme nog i din tjänst för att kunna stötta de här deltagarna på rätt sätt. I vanlig skolmiljö löser ni kanske problemen eller fördjupar diskussionerna över lunchen. Det är inte möjligt här, så du måste se till att kompensera för det. Frågan om hur mycket tid du ska lägga bör du ha fortlöpande med din chef.
  5. Gör upp ett tydligt arbetsschema för deltagarna.
   Mycket hänger på deltagarnas egna initiativ och förmåga att driva distansstudier. Du ska underlätta genom att ge dem verktyg för arbetet. Du måste vara extremt tydlig med arbetsschema, moduler, deadlines, inlämningars omfång, förväntningar och krav. Du måste ha allting färdigplanerat från start. Ingen ska åka hem från upptaktsträffen och inte veta hur de formella ramarna ser ut.
  6. Uppmuntra deltagarna att vara aktiva på forumet och i gruppen.
   För att få dynamik i det dagliga arbetet behöver deltagarna ha interaktion med varandra – och dig. Det innebär att man fångar upp varandras tankar och trådar, drar dem vidare och låter associationer och frågor få utrymme. Det är extremt sorgligt med deltagare som loggar in, lägger upp sina uppgifter och så försvinner i flera veckor. På så sätt uppstår inga samtal. Om det skulle ske: kontakta vederbörande vid sidan av forumet och påpeka hur viktigt det är att hon eller han engagerar sig tillsammans med de andra, att det är ett av kraven i kursen. Lägg också upp en allmän formulering om betydelsen av detta till övriga i gruppen. Grupptryck är en fin gammal metod.

kursbok

 1. Jaga genast rätt på den som slirar med deadlines och inlämningar.
  Den som inte lämnar in i tid bör uppmärksammas omedelbart. Själv har jag en trestegsraket som innebär att jag först mejlar personen. Om inget sker då, skickar jag ett sms. Om jag fortfarande inte får någon respons brukar jag ringa upp. Detta gör jag inom en ganska kort tidsrymd. Allt kan givetvis ha en trovärdig och logisk förklaring, som att deltagaren är sjuk. Påpeka då vikten av att sjukanmäla sig, som på vilket jobb som helst. Min erfarenhet är att om man börjar släppa igenom förseningar destruerar det arbetsmoralen fruktansvärt för alla deltagare.
 2. Bjud på dig själv.
  Kom ihåg att du måste gå före och visa hur man kan överbrygga förlusten av kroppsspråk i kommunikationen. Använd gärna smileys och animationer. Lägg upp roliga bilder och berättelser som har koppling till kursinnehållet eller länka till YouTube, etc. Ge då och då korta glimtar ur din vardag med kursen. När allt kommer omkring delar du ju erfarenheten av att sitta vid datorn tillsammans med dina deltagare och kan också berätta hur du gör för att få det att fungera. Skämta. Hälsa god morgon. Önska trevlig helg på fredagen. Normalt och socialt men via webben – konstigare är det faktiskt inte.

Elisabet Norin

Kommentera "9 goda råd till dig som vill starta en distanskurs"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*