5 smarta steg till en bättre nätkurs – så trappar du upp

Re:flex presenterar här en sammanfattning av professor Gilly Salmons modell för blended learning och digitalt lärande. Gilly Salmon är internationellt välkänd och verksam med sin forskning om användningen av ny teknik inom utbildning och lärande. Hon har med sitt arbete bidragit till nya kunskaper om kursdesign, lärmetoder och nya tekniker….


Nu blir Flexikon ännu bättre – guide till digitalt lärande

Hela kapitlet om flexibelt lärande har arbetats om nu i april 2016. – Därför vill vi nylansera och uppmärksamma avsnittet om digitalt lärande, säger Ulrika Knutsson, processutvecklare på FSO, Folkhögskolornas serviceorganisation. Förhoppningen är att du som pedagog i folkhögskolan – eller överhuvudtaget för vuxna – ska ha nytta och glädje…


re:published – Kompetent nätdialog – tankar länkade i digitala samtal

re:published är en satsning från re:flex där vi återpublicerar material från förr. Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL, var en myndighet som bland annat gav ut en nätidskrift, Nät och bildning, under åren 2005 – 2008. Här återpublicerar re:flex del av artikeln Kompetent nätdialog ur Nät och bildning. Artikeln är…


Wally – nytt tillgängligt bloggtema för alla

Vid två tillfällen under våren har Folkbildningsnätet anordnat halvdagsseminarier tillsammans med ETU AB och webbyrån Raket, Göteborg. Syftet har varit att visa upp Wally, ett digitalt projekt som innebär en ny förenklad mall för den som vill bygga webbsajter. Lanseringen kommer att komma folkbildningen till godo. ETU erbjuder tjänster och…


Bra bok om mod och digitala arbetssätt

”Digitala arbetssätt i klassrummet – våga ta språnget” är en bok om digitala arbetssätt, skriven av Sara Bruun. Hon är lärare i engelska och tyska i år 6-9 i Hässleholms kommun. Hennes bok hämtar därför erfarenheter ur vardaglig praktik i skolan. Den riktar sig i första hand till lärare och…


Skänk från ovan?

Alastair Creelman är omvärldsbevakare och e-lärandespecialist vid Linnéuniversitetet i Kalmar med fokus på öppen utbildning, sociala medier och kollaborativt lärande. Han ingår i styrgruppen för ITHU (Nätverket för IT inom högre utbildning), arbetar i flera europeiska projekt och är svensk representant i NVLs Distansnätverk. Han sköter två kompletterande bloggar: svenska…


Distansprofil på Fornby folkhögskola

På Fornby folkhögskola har man på sin allmänna kurs en särskild inriktning som heter ”Allmän kurs. Digital kommunikation – delvis på distans”. Mathias Anbäcken har pratat med Linn Olgerfelt och Göran Götbo som arbetar med inriktningen. Varför startade ni den här inriktningen på den allmänna kursen? Göran: Av två orsaker. För…


Distansmöte ger mersmak

Vi har i en tidigare artikel berättat om det nätverk som skapats mellan folkhögskolor som har allmän kurs på distans. I förra veckan möttes gruppen igen. Denna gång i ett webbvideomöte arrangerat av Kristinehamns folkhögskola. Ämnet för dagen var ”lärplattform. Representanter för skolorna visade varandra sina lärmiljöer och diskuterade vad…


”Distansmöten” – roligt och nyttigt i en enda smäll

Elisabet Norin recenserar ”Distansmöten – effektivitet, tillgänglighet och kreativitet” av Terese Raymond och Ulrika Eklund. Möten, möten, möten! Ibland verkar arbetslivet bestå av dem. Kanske reser du långt, kanske har du förberett dig väl, kanske inte. Ibland hinner gruppen genom punktlistan, ibland inte. Ja, du kan säkert dra dig till…


Gottepåse till GOW, tema Källkritik

Nättidningen Re:flex redaktion bjuder på gottepåse till alla arrangörer av GOW, Get-Online-Week, 14-20 mars. Här hittar du roligt och informativt material att fördjupa dig i och arbeta vidare med. Gottepåse till GOW, tema Källkritik Svart hatt, vit hatt men inte foliehatt – Annika Englund, digitalstrateg, skriver kunnigt om hur vi…