Om web 2.0 och sociala medier

Staffan Hübinette, Tollare folkhögskola, är sedan mitten av 1990-talet engagerad i utvecklingen av folkbildningens flexibla lärande. Staffan har bl.a. skrivit ”Nätets utveckling och folkbildningens möjligheter – En idéskrift” och ”Folkbildningen och Web 2.0 – utmaningar och möjligheter”. Här skriver han om web 2.0 och sociala medier. Om web 2.0 och…


Bliss och det flexibla lärandet

Fakta om Bliss Bliss är ett system av symboler där ord och begrepp representeras av bilder. En del symboler är bildlika, andra är ideografiska (står för en idé), exempelvis siffror. Symbolerna är svarta linjebilder och presenteras på olikfärgad eller vit bakgrund för att visa vilken ordklass ordet tillhör. Blissystemet innehåller…


Om Bildningen och den digitala revolutionen

Denna artikel är cc-märkt med licensen by-nc-nd. Läs mer här. Tankesmedjan OmBildning menar att det finns relevanta frågor att diskutera inom svensk folkbildning. Här presenterar OmBildning själva sin tankesmedja och vad de ska göra framöver. Om Bildningen och den digitala revolutionen I boken ”Kunskapsfilosofi” lyfter Bernt Gustavsson fram Aristoteles begrepp…