Alla säger det går så fort…

Alla säger att allt går så fort nu för tiden och visst är det så. Det går fort och det som sker är spännande. Det som var science fiction för bara 15-20 år sedan är idag vardag för väldigt många. Internet, digitala kameror, mobiltelefoner. Vi har idag tillgång till en…


Att förstå samtiden för att fånga framtiden-del 2

På nittiotalet konstaterade den franske filosofen och mediatänkaren Pierre Lévy att vår tids samhälle präglas av ett enormt digitalt informationsöverflöd som helt förändrar förutsättningarna för lärande, kunskap och beslutsfattande. Det är inte längre möjligt att överblicka allt och att skaffa sig en total överblick som kan ligga till grund för…


Att förstå samtiden för att fånga framtiden-del 1

Att förstå samtiden för att fånga framtiden. Från förgrunden till begrundan. Jag brukar ofta inleda mina föredrag kring IT, lärande och samhällsutveckling med att spela upp en dialog som utspelade sig på telefon 1956. Samtalet sker mellan kommunikationsministern i Sverige och Sveriges ambassadör i USA och innehåller en del där…


Vem är morgondagens folkbildare? – del 2

Någon gång i början av 90-talet satt jag och en vän och förundrades av det nya mediets möjligheter. Vi brukade träffas väldigt regelbundet och bland de många intressen vi delade var de möjligheter som datorerna gav. Vi var båda aktiva på flera BBS:er, så när de första beskrivningarna av World…


Vem är morgondagens folkbildare?

1985 sökte jag jobb på folkhögskola. Jag kom, så att säga, in från kylan, hade inga erfarenheter av folkbildning och ingen lärarutbildning. Man kollade mina ämneskunskaper och gillade uppenbarligen mina breda arbetslivserfarenheter och livserfarenheter, så jag fick jobbet. Folkbildare blev jag genom att arbeta i lag med erfarna och rejält…


Hur är det att vara distansdeltagare på folkhögskola?

Re:flex har intervjuat Stefan Johansson – som är deltagare på Västerås folkhögskolas allmänna kurs på distans sedan snart två år tillbaka – om folkbildningens flexibla lärande. Stefan har också läst komvuxkurser på distans och en distanskurs på ett utbildningsföretag. Kan du jämföra dina erfarenheter från olika flexibla studieformer? – Det…


Vad är bildning och vad har bildning med Internet att göra?

Ingemar Svensson, Tankesmedjan OmBildning, har för re:flex skrivit en artikel om bildning och Internet. Denna artikel är cc-märkt med licensen by-nc-nd. Läs mer här. Vad är bildning och vad har bildning med Internet att göra? Vad menar vi när vi talar om bildning? Är det allmänbildning vi tänker på och…


Om web 2.0 och sociala medier

Staffan Hübinette, Tollare folkhögskola, är sedan mitten av 1990-talet engagerad i utvecklingen av folkbildningens flexibla lärande. Staffan har bl.a. skrivit ”Nätets utveckling och folkbildningens möjligheter – En idéskrift” och ”Folkbildningen och Web 2.0 – utmaningar och möjligheter”. Här skriver han om web 2.0 och sociala medier. Om web 2.0 och…


Bliss och det flexibla lärandet

Fakta om Bliss Bliss är ett system av symboler där ord och begrepp representeras av bilder. En del symboler är bildlika, andra är ideografiska (står för en idé), exempelvis siffror. Symbolerna är svarta linjebilder och presenteras på olikfärgad eller vit bakgrund för att visa vilken ordklass ordet tillhör. Blissystemet innehåller…


Om Bildningen och den digitala revolutionen

Denna artikel är cc-märkt med licensen by-nc-nd. Läs mer här. Tankesmedjan OmBildning menar att det finns relevanta frågor att diskutera inom svensk folkbildning. Här presenterar OmBildning själva sin tankesmedja och vad de ska göra framöver. Om Bildningen och den digitala revolutionen I boken ”Kunskapsfilosofi” lyfter Bernt Gustavsson fram Aristoteles begrepp…