Science fiction

Att alla unga människor har tillgång till Internet idag, tillgång till minst en dator hemma, många har smartphones med tillgång till Internet och att de är lika hemma med att använda Internet som den äldre generationen är med morgontidningen tar många för givet. Och det är sant i många fall….


På vägen

Samtidigt som vi kan läsa om hur läsförmågan försämras med ökat datoranvändare ber elever och deltagare om att vi ska göra ännu mer textmaterial tillgängligt på nätet. Borde vi bekymra oss? Jag tror ärligt talat inte det. Jag tror nämligen att det handlar om att läsförmågan förändras, inte försämras, med förändringen i…


Lars Forsmark om det flexibla lärandet

Lars Forsmark är rektor på Västerås folkhögskola. Han berättar nedan hur han ser på det flexibla lärandet. Varför ska man hålla på med flexibelt lärande över huvud taget – från en skolledares synvinkel? -Folkbildningen är till för alla. Man når deltagare med flexibelt lärande som inte kan ta sig till…


Vem vill inte ha tusen vänner?

Bodil Alvarsdotter från Kvinnofolkhögskolan skriver för re:flex om varför och på vilket sätt hennes folkhögskola valt närvaro i sociala medier. Vem vill inte ha tusen vänner? ”Sociala medier” är ett begrepp som få har missat. ”Har du Facebook?”, ”Jag addar dig!”, ”Vi ses på fejjan!” är uttryck som ingen hade…


Pratar vi samma språk?

Man pratar ibland om den digitala klyftan, den till synes oöverstigliga klyftan mellan den som känner sig bekväm med att använda Internet i vardagen och den som känner sig väldigt bortkommen vid en skärm. Det är ett handikapp i dagens samhälle att inte vara datorkompetent; samhällsinformation, banker, försäkringsbolag, resebolag, apotek,…


Folkbildningen och internet – reflektioner utifrån

Per Johansson är fil dr i humanekologi och fil kand i idéhistoria, tidigare forskare och lärare vid Lunds universitet. Numera är han konsult med fokus på utbildnings- och organisationsfrågor, till stor del internetrelaterade. Per Johansson driver sedan 2003 tankesmedjan Infontology tillsammans med Simon Winter. Infontology har skrivit boken Digitalis filosofi….


Nätlärandets utveckling: Från flexibelt lärande 1.0 till flexibelt lärande 3.0

Ove Jobring, Göteborgs universitet, och Ingemar Svensson, Tankesmedjan OmBildning, skriver – för re:flex räkning – om utvecklingen av nätlärandet. På konferensen FOKUS 2010 kom en hel del av diskussionerna i workshops att handla om hur morgondagens folkbildare kan tänkas arbeta och hur folkbildningen i sin pedagogik kan använda sig av…


Re:flex Mathas Anbäcken tog ett Skypesamtal med Mikael Bondestam, lärare på Polhemsskolan i Gävle, som blivit en YouTubekändis sedan han lagt ut sina matematikkurser på nätet. Hösten 2010 släppte han en app till Iphone som heter matematik A. Och alldeles nyligen kom matematik b-appen. Man kan hitta alla Mikael Bondestams…


Ingen man är en ö

Mikael Andersson, Tankesmedjan OmBildning, skriver för re:flex om folkbildningen, flexibelt lärande och folkbildningens unicitet i artikeln ”Ingen man är en ö”. Ingen man är en ö Unik – men inte ensam Folkbildningen är på många sätt en unik verksamhet. Bredden i uppdraget, den långa traditionen, de speciella verksamhetsformerna och den unika…


Tveksamheter och självklarheter i min nätvärld

Efter en lagom regnig sommar sträcker skolvärlden på benen och på Twitter vaknar hashtaggarna: #folkbildning och #folkflex. Inkorgen slår upp ögonen och börjar pocka på vår uppmärksamhet. Och hur var det nu med alla lösenord? Jag startar terminen med att försöka lära mig ett välkänt kalkylprogram, men inser i ett…